Госпдоговірні роботи та проекти

 1. Договір № 99573 “Розробка моделей і методів ймовірнісного аналізу ризику аварій для автоматизованих хімічних виробництв” .

  Замовник: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ), м. Сєверодонецьк.

  Термін виконання роботи: з 01.05.2006 р. до 30.04.2007 р.

  Мета роботи – розробка математичних методів, моделей, алгоритмів і програмних засобів оцінки показників надійності та безпеки і ризиків аварій автоматизованих хімічних виробництв.

 2. Договір № 99574 «Розробка математичних моделей і методів оптимального планування та оперативно-диспетчерського управління гідроенергетичними системами».

  Замовник: ТОВ “Будіндустрія”, м.  Москва.

  Термін виконання роботи: з 01.01.2007 р. до 30.11.2007 р.

  Мета роботи – створення математичних моделей, методів і алгоритмів для оптимального планування і оперативного управління великими гідроенергетичними системами, що включають в себе каскади водосховищ і гідроелектростанцій, з урахуванням технологічних і гідрологічних обмежень, а також факторів невизначеності.

 3. Договір № 99658 «Моделювання енергетичних систем Республіки Таджикистан».

  Замовник: ОАХК «Барки Точік», Республіка Таджикистан

  Термін виконання роботи:  з 01.01.2010 р.  до 30.11.2012 р.

  Мета роботи – створення методики,  математичних і програмних засобів для математичного та комп’ютерного моделювання великих енергетичних систем Республіки Таджикистан.