Програми дисциплін

Анотації та робочі програми навчальних дисциплін, які викладають співробітники кафедри.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалаври

Математична економіка

Рівняння математичної фізики

Фінансова математика

Функціональний аналіз

Математична логіка

Математичне моделювання

Програмне забезпечення

Теорія часових рядів

Архітектура обчислювальних систем

Теорія та методи прийняття рішень

Математичний аналіз

Чисельні методи

Лінійна алгебра

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Алгебра і геометрія

Теорія ймовірностей та математична статистика

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Методи проектування програмного забезпечення

Дискретна математика

Об’єктно-орієнтоване програмування

Математичне і комп’ютерне моделювання

Основи програмної інженерії

Диференціальні рівняння

Структури даних

Теорія алгоритмів

Аналіз даних

Випадкові процеси

Бази даних та інформаційні системи

Теорія управління

Часові ряди

Методи оптимізації

Теорія керування

Теорія систем

Рівняння в часткових похідних

Проектування інформаційних систем

Теорія прийняття рішень

Обробка сигналів і зображень

Машинне навчання

Програмування

Проектування програмного забезпечення

Нейромережеві технології

Аналіз і обробка текстів

Інтелектуальний пошук

Семантичний WEB

Додаткові розділи вищої математики

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістри

Аналіз та управління ризиками

Нелінійні процеси і моделі

Математичне і комп’ютерне моделювання бізнес-процесів

Математичні моделі та методи страхування

Сучасна теорія керування

Аналіз та управління ризиками

Нелінійні процеси і моделі

Нейромережеві інформаційні технології

Нечіткі моделі та методи

Методи обчислювального інтелекту

Моделі та аналіз критичних систем

Математичні моделі рекомендаційних систем

Розподілені і корпоративні інформаційні системи

Експертні системи і бази знань

Сучасні методи програмної інженерії

Інтелектуальний аналіз невизначених даних

Управління програмними проектами

Механіка польоту

Математичні методи аеродинаміки

Інтегральні рівняння

Навігація і навігаційні системи

Цифрова обробка сигналів і зображень

Факультет соціально-гуманітарних технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалаври

Математичні методи в соціології

Вища математика

Факультет бізнесу і фінансів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалаври

Вища математика і вступ до теорії ймовірностей

Факультет економічної інформатики та менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалаври

Математика для економістів

Економічний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалаври

Теорія ймовірностей та математична статистика

Математика для економістів