Абітурієнту

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання” впродовж 85 років підтримує найвищий рівень підготовки спеціалістів машинобудівного профілю конструкторського, дослідницького та технологічного напрямів.

План прийому на 2020/2021 навчальний рік по кафедрі “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, спеціалізації: “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” та “Інженерія логістичних систем“.

Бакалавр

Шифр і найменування галузі знань:   13. Механічна інженерія
 Код і назва спеціальності:  133. Галузеве машинобудування  131. Прикладна механіка
 Ліцензійний обсяг прийому:  денна форма – 68
заочна форма – 20
прискорена форма – 7
 денна форма – 70
заочна форма – 0
прискорена форма – 10
 Обсяг державного замовлення:  денна форма – 8
заочна форма – 1
прискорена форма – 0
  денна форма – 9
заочна форма – 0
прискорена форма – 5

Магістр

Шифр і найменування галузі знань: 13. Механічна інженерія
Назва спеціалізації: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання
магістр 1,4 магістр 1,9
Ліцензійний обсяг прийому: денна форма – 25
заочна форма – 5
денна форма – 2
заочна форма – 0
Обсяг державного замовлення: денна форма – 12
заочна форма – 0
денна форма – 2
заочна форма – 0

.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр та магістр.

Випускникам присвоюється кваліфікація:

на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування та бакалавр з прикладної механіки;
на рівні магістра (освітньо-професійний рівень): інженер-машинобудівник;
на рівні магістра (освітньо-науковий рівень): професіонал з машинобудування.

Стисла характеристика спеціалізацій.
Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” (ЗНО: Українська мова і література, Математика, Іноземна мова або Фізика) направлена на професіональну підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямів розвитку техніки і дозволяє в залежності від отриманого кваліфікаційного рівня виконувати наукову, інженерну, технічну, технологічну, контрольну, освітянську роботу в галузі розробки, випробування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного обладнання, підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.
Спеціалізації “Інженерія логістичних систем” (ЗНО: Українська мова і література, Математика, Іноземна мова або Фізика) і “Логістичні системи і комплекси” (ЗНО: Українська мова і література, Іноземна мова, Географія або Математика) мають на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє в залежності від отриманого кваліфікаційного рівня виконувати наукову, інженерну, технічну, технологічну, контрольну, освітню роботу в галузі підйомно-транспортних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм.

Можливості працевлаштування.
Спеціалісти цих напрямів працюють в різних організаціях, де проектують або експлуатують: крани, дорожні, будівельні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики. Кафедра має тісні зв’язки із університетами Німеччини, Румунії, Угорщини та Польщі. Четверо спеціалістів працюють інженерами на фірмі FAM (Магдебург, Німеччина), С.О.Каверинський та Д.В.Смолянінов захистили дисертації на здобуття наукового ступеню доктора-інженера в Магдебурзькому університеті, один випускник очолює спільну україно-німецьку фірму з монтажу підйомно-транспортного обладнання. Ряд випускників пройшли стажування в Німеччині.

Кафедра ПТМ і О входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту.
Студенти нашої кафедри мають змогу вивчати німецьку мову в Центрі “Німецький технічний факультет”.

Кафедра успішно готує висококласних спеціалістів для різних країн світу.
gk883-Dasha480_500
А я підсіла на вантажопідйомні машини!

Інформація для іноземних абітурієнтів

Зарахування іноземців у відповідності з міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України проводиться до 15 грудня.

Для студентів НТУ “ХПІ”, в тому числі студентів кафедри ПТМ і О, є у наявності облаштований гуртожиток №7, де на протязі багатьох років найкращі показники серед усіх гуртожитків.

Додаткову інформацію щодо вступу до НТУ “ХПІ” усі бажаючі мають змогу отримати у завідувача кафедрою Коваленка В.О. за телефоном 057-70-76-881 або в приймальній комісії Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту за телефоном 057-70-76-940.