Аспірантура

Аспірантура кафедри

На кафедрі діє програма підготовки аспірантів за спеціальністю 050505 – Піднімально-транспортні машини.

На даний час в аспірантурі вчаться:

1. Радченко В.С.
Керівник професор, доктор технічних наук Григоров О.В.
Тема: “Зниження динамічних навантажень і зменшення витрат енергії в механізмі пересування козлового крану за рахунок застосування частотного приводу“.

2. Коваленко О.О.
Керівник професор, кандидат технічних наук Коваленко В.О.
Тема: “Удосконалення виробничих показників баштових кранів серії КБ шляхом застосування частотних приводів”.