Міжнародні зв’язки

Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання» має значну кількість зв’язків із закордонними ВНЗ і постійно розвиває нові контакти.

 

СУЧАСНІСТЬ

Кафедра активно співробітничає з Краківською політехнікою ім. Тадеуша Костюшко (Краків, Польща). Як запрошений професор з 09.04 по 29.04.2018 р. лекції по логістиці читав завідувач кафедри «ПТМ і О» проф. Коваленко В.О.

У відповідності до робочої програми договору про партнерство щорічно проводиться обмін студентами для проходження практики. У 2018 р. планується підписання договору про академічну мобільність для студентів.

Кафедра «ПТМ і О» має наукові зв’язки з Магдебурським університетом імені Отто фон Геріке з 1956 р., зараз на включеному навчанні там знаходяться два наших студента: Дайнего Д. (група МІТ-42) та Титар Д. (група МІТ-43).

Один семестр (с жовтня по березень) 2017/2018 навчального року по діючому договору про академічну мобільність Эразмус К1+ між НТУ «ХПІ» і Університетом Верцбурга-Швайнфурта (Німеччина) на включеному навчанні знаходились студенти групи МІТ-86 Алєксєєв В.І. та Пархоменко О.В.

 

ІСТОРІЯ

Магдебурський університет імені Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина), кафедра підйомно-транспортних машин, сталевих конструкцій і логістики (IМL). Контакти з 1956 р. За цей період велика кількість студентів і викладачів нашої кафедри побували на стажуваннях і включеному навчанні у Німеччині, за результатами яких написані спільні статті, тези наукових конференцій, захищені дисертації. Частина студентів залишилась працювати за спеціальністю у Німеччині.
Дрезденський технічний університет (м. Дрезден, Німеччина), кафедра підйомно-транспортних, будівельних машин і логістики (IFBL). Контакти з 1967 року. Викладачі і аспіранти нашої кафедри проходили стажування, була захищена кандидатська дисертація.
Технічний університет Дортмунда (м. Дортмунд, Німеччина). Кафедра руху матеріальних потоків і логістики (IML). Контакти з 1993 року. Викладачі нашої кафедри приймали участь у наукових конференціях у Дортмундськом університеті, стажувалися в ньому.
Рурський університет (м. Бохум, Німеччина). Контакти з 1985 року. Викладачі нашої кафедри проходили стажування у Рурському університеті.
Університет м. Мішкольц (Угорщина). Наша кафедра нараховує більше 30 років співробітництва з університетом м. Мішкольц, де проходили практику і стажування викладачі і студенти кафедри.
Петрошанський університет (Петрошані, Румунія). Викладачі і студенти кафедри «ПТМ і О» неодноразово стажувалися у Петрошанському університеті.