Спеціалізації

Інформація про спеціалізації, за якими проводить підготовку фахівців кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»

Галузь знань: 13.Механічна інженерія.

  1. Спеціальність 133.Галузеве машинобудування
    Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання”
  2. Спеціальність 131.Прикладна механіка
    Спеціалізації “Інженерія логістичних систем” і “Логістичні системи і комплекси” (небюджетна пропозиція)

Підготовку за цими спеціалізаціями проводить кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”.

До складу кафедри входять: завідувач кафедрою,  доцент, кандидат технічних наук; професор, доктор технічних наук, два професори, кандидата технічних наук; один доцент, кандидат технічних наук; три старших викладача, кандидата технічних наук; два аспіранти; один асистент, чотири інженери.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр і магістр.