Інженерія логістичних систем

Інформація про спеціалізацію «Інженерія логістичних систем»

Підготовка ведеться за галуззю знань 13.Механічна інженерія

Спеціальність 131.Прикладна механіка

Спеціалізації “Інженерія логістичних систем” і “Логістичні системи і комплекси” (небюджетна пропозиція)

Підготовку проводить кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступень) випускників: бакалавр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра:
бакалавр з прикладної механіки. 
на рівні магістра:
інженер-дослідник. 

Основні спеціальні навчальні дисципліни: «Логістика», «Автоматизація логістичних систем», «Системи автоматизованого проектувння логістичних систем», «Логістика підприємств», «Підйомно-транспортні логістичні системи», «Бізнес-логістика», «Комп’ютерна техніка в логістичних системах», «Машини безперервного транспорту в логістичних центрах», «Транспортна логістика».

Коротка характеристика спеціалізацій. Спеціалізації “Інженерія логістичних систем” і “Логістичні системи і комплекси” (небюджетна пропозиція) мають на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки та руху матеральних потоків і дозволяє в залежності від отриманого кваліфікаційного рівня виконувати наукову, інженерну, технічну, технологічну, керівну, освітню роботу в галузі підйомно-транспортних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм, розробки і експлуатації нового автоматизованого обладнання логістичних систем (в портах, стратегічних складах, базах, в тому числі в період військових дій у воєнних підрозділах Генштабу Міноборони України). Підготовка проводиться за наступними рівнями: бакалавр, магістр.

Можливості працевлаштування. Фахівці цього напрямку працюють у різних організаціях, де проектують чи експлуатують: підйомно-транспортні системи і комплекси, їх взаємодія на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації.

Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу впровадження автоматизованого технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах у різних галузях: машинобудуванні, автомобілебудуванні, транспорті, легкій, переробній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості, виконують функції керівників та організаторів виробництва. Зокрема, інженери створюють багаторівневі логістичні системи на базі мікропроцесорного керування для портів, поштамтів, складів мирного призначення та збройних сил України, для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, завдяки чому різко підвищуються мобілізаційні сили держави в різні кризові часи.

Підготовка дозволяє випускнику цієї спеціалізації вирішувати різноманітні транспортні задачі, задачі про раціональний розподіл ресурсів, оптимальне керування запасами, задачі про капіталовкладення та інвестиції та інше.

Навчальні плани зі спеціалізації для 1 курсу денної форми навчання і прискореної форми навчання

Навчальні плани зі спеціалізації для 5 курсу 1.4 роки навчання і 1.9 роки навчання