Підйомно-транспортні, дорожні, будіельні, меліоративні машини і обладнання

Інформація про спеціалізацію «Підйомно-транспортні, дорожні, будіельні, меліоративні машини і обладнання»

Із 1888 року в Харківському технологічному інституті професор Тир В.Е. почав викладати курс “Теорія та будова підйомних машин”. Зараз підготовка ведеться за галуззю знань 13.Механічна інженерія

Спеціальність 133.Галузеве машинобудування

Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання”

Підготовку проводить кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”.

Освітньо-кваліфікаційні рівні (освітні ступені) випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра:
бакалавр з машинобудування;
на рівні магістра (освітньо-професійний рівень):
інженер-машинобудівник
на рівні магістра (освітньо-науковий рівень):
професіонал з машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни: “Вантажопiдйомнi машини”, “Будiвельнi i дорожнi машини”,  “Спецiальнi крани”, “Системи автоматизованого проектування пiдйомно-транспортних машин”, “Органiзацiя виробництва i маркетинг пiдйомно-транспортних машин”, “Мехатронiка”, “Логiстика пiдйомно-транспортних систем”.

Коротка характеристика спеціалізації. Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє в залежності від отриманого кваліфікаційного рівня виконувати наукову, інженерну, технічну, технологічну, контрольну, освітню роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.

Можливості працевлаштування. Фахівці цього напрямку працюють у різних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.

Четверо спеціалістів працюють інженерами на фірмі FAM (Німеччина, Магдебург), два захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора-інженера в Магдебурзькому університеті, один випускник очолює сумісну україно-німецьку фірму з монтажу підйомно-транспортного обладнання.

Навчальні плани зі спеціалізації для 1 курсу денної форми навчання і прискореної форми навчання

Навчальні плани зі спеціалізації для 5 курсу 1.4 роки навчання і 1.9 роки навчання