Склад кафедри

Викладацький склад кафедри “Підйомно-транспортні машини і обладнання”

КОВАЛЕНКО
Валентин Олександрович

Завідувач кафедрою ПТМ і О, професор, кандидат технічних наук, науковий керівник Науково-дослідницького центра “Промислова безпека і технічний аудит” МІПО НТУ “ХПІ”. Автор понад 100 наукових праць, 21 патента на винахід, у тому числі 5 патентів РФ.

Напрямки досліджень: удосконалення параметрів еффективної і безпечної эксплуатації підйомних споруд, удосконалення роботи системи “ходові колеса – підкранові рейки” вантажопідйомних кранів.

Дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Експлуатація і обслуговування машин”, “Бізнес-логістика”, “Технологія логістичних систем”, “Технологія виробництва металевих конструкцій”, “Технологія зварювального виробництва”.


ПЕТРЕНКО
Надія Олександрівна
Професор, кандидат технічних наук. Має понад 40 наукових публікацій у вітчизняних журналах і збірниках. Співавтор 3 навчальних посібників з грифом МОН України та 10 авторських свідоцтв.

Напрямки досліджень: металеві конструкції ПТМ, гідродинамичний привод вантажопідйомних машин.

Дисципліни: “Металеві конструкції ПТМ”, “Будівельна механіка”, “Будівельна механіка і металеві конструкції”, “Кабельні крани і канатні дороги”.


СВІРГУН
Володимир Петрович
Професор, кандидат технічних наук. Має понад 70 наукових і методичних праць у вітчизняних і закордонних журналах. Співавтор навчального посібника з грифом МОН України.

Напрямки досліджень: оптимальне керування вантажопідйомними машинами.

Дисципліни: “Інформатика”, “Оптимальне керування кранами”, “Високі інформаційні технології”, “Автоматизація ПТМ”.


СТРИЖАК
Всеволод Вікторович
Доцент, кандидат технічних наук. Має більше 45 наукових і методичних праць у вітчизняних і закордонних виданнях (з яких 2 статті у виданнях, що входять до бази даних Scopus, 6 патентів). Співавтор монографії і чотирьох навчальних посібників з грифом Вченої Ради НТУ «ХПІ» і МОН України, в тому числі 1 навчальний посібник німецькою мовою.

Напрямки досліджень: економія енергії, динаміка, міцність та витривалість підйомно-транспортних машин, оптимальне керування, автоматизовані системи проектування вантажопідйомних машин.

Дисципліни: “Науково-дослідна робота”, “Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні”, “Спеціальні крани”.

ГНАТЕНКО
Григорій Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук. Має 11 наукових і методичних праць. Співавтор двох монографій.

Напрямки досліджень: механіка деформівного твердого тіла, підвищення безпеки експлуатації вантажопідйомних машин і технічне діагностування ПТМ.

Дисципліни: «Гідравліка, гідро- і пневмопривод», «Системи автоматизованого проектування підйомно-транспортних машин».


ТУРЧИН
Ольга Володимирівна
Доцент, кандидат технічних наук. Має 5 наукових і методичних праць у вітчизняних і закордонних журналах.

Напрямки досліджень:  підвищення ефективності пересування кранів мостового типу за рахунок усунення перекосів.

Дисципліни: “Металеві конструкції ПТМ”, “Будівельна механіка”, “Будівельна механіка і металеві конструкції”, “Вантажопідйомні машини”.