ОП “Маркетинг” (бакалавр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«МАРКЕТИНГ»

Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 075 Маркетинг
галузі знань: 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр  маркетингу

Термін навчання – 3 р. 10 міс. (2 р. 10 міс.)
Форми навчання – денна / заочна
Джерела фінансування – бюджет / контракт

Умови вступу:

 • після 11 класів на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО); 
 • після колежду, технікуму (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр)

Вступ на бюджет:

 • НМТ та/або ЗНО (широкий конкурс), мотиваційний лист;
 • НМТ або індивідуальна усна співбесіда (для спеціальних умов вступу, в т.ч. за квотою-1 (10 % квотою-2 (40%), мотиваційний лист.

Вступ на контракт:

 • НМТ та/або ЗНО, мотиваційний лист;
 • Індивідуальна усна співбесіда (тільки для спеціальних умов вступу).

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, що передбачає застосування відповідних методів з планування, організації, реалізації та контролю маркетингової діяльності організацій, розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики з використанням інформаційного забезпечення.

Головною перевагою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців зі здатністю:
– здійснювати управління маркетинговою діяльністю організацій в галузях управління та адміністрування;
– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо визначення умови ведення та організації бізнесу, торгівлі та сфери послуг, в тому числі і міжнародного бізнесу, за допомогою особливостей знання маркетингу;
– контролю за їх виконанням та оцінки їх ефективності.

Можливості працевлаштування:

Випускники освітньо-професійної програми стають фахівцями в галузі просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, міжнародного маркетингу і мають можливості працевлаштування на посадах:

 • маркетолога,
 • маркетолога-аналітика,
 • менеджера зі збуту,
 • менеджера з реклами,
 • спеціаліста з просування брендів, розробки web-сайтів, з впровадження та використання систем управління інформацією,
 • керівника відділу маркетингу,
 • візуальної реклами та інформаційної політики.

Під час навчання здобувачі мають можливість одночасно проходити військову підготовку на військовій кафедрі НТУ “ХПІ”. Детальну інформацію можна переглянути за посиланням.

Дисципліни, які вивчаються:

Здобувачі освітньої програми Маркетинг окрім обов’язкових дисциплін мають можливість самостійно обирати дисципліни профільної підготовки за різними напрямами. В освітній програмі 2022 року пропонується 3 основні напрями:

 • Рекламний бізнес – детальне вивчення форм та методів рекламного впливу, планування, проведення та управління рекламними кампаніями, обґрунтування вибору методів, засобів, термінів проведення рекламних заходів, вивчення поведінки споживачів, методів аналізу цільових ринків та інших питань, пов’язаних з рекламною діяльністю як з боку рекламних агентств, так і з боку компаній-рекламодавців;
 • Digital маркетинг – знайомство здобувачів з основами цифрового маркетингу, інструментами, що використовуються в цифровому світі. Під час навчання здобувачі опановують навички роботи із соц.мережами (SMM), знайомляться з контент-маркетингом, основами пошукової оптимізації (SEO), вчаться працювати із сайтами, в тому числі, працюють з інструментами аналітики та графічними програмами;
 • Маркетинг сфери послуг – цей напрям допомагає здобувачам стати справжніми професіоналами в сфері послуг. Здобувачі отримують знання з маркетингу підприємств сіери туризму та гостинності, в тому числі ресторанного бізнесу.

Окрім блоків профільної підготовки здобувачі мають можливість обирати дисципліни різної спрямованості. Наприклад, графічний дизайн, трейд-маркетинг, нейромаркетинг, Web-технології, іміджеологія, корпоративна культура управління, управління стартап-проєктами тощо.

Приймальна комісія Інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ): 

телефон: +38(096)898-85-96 

e-mail: emmb@khpi.edu.ua

сторінки в соціальних мережах: