Друга вища освіта

МАРКЕТИНГ
(ДРУГА ВИЩА ОСВІТА)

Про освітню програму

Освітній рівень: магістр
Сертифікат про акредитацію спеціальності:
 НД 2192127, дійсний до 01.07.2025

Вартість навчання: 32940 грн / рік (денна форма навчання); 17780 грн / рік (заочна форма навчання)
Мова навчання: українська

Умови вступу:

  • на основі спеціаліста / магістра 

Вступ на основі спеціаліста / магістра:

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови
Програма фахового вступного випробування

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

Конкурсний бал = (0,5×П1 + 0,5×П2)×1,07,

де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для спеціальних умов вступу або для «Другої вищої освіти») (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів)

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ

Реєстрація для складання МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня

Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня

Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується:

  • 23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК
  • 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК або тільки фахового іспиту в закладі освіти

Вступні випробування:

  • фахові іспити – з 17 серпня до 16 вересня
  • індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови (для спеціальних умов вступу та другої вищої освіти) – з 25 серпня до 31 серпня

Зарахування:  не пізніше 30 листопада

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ.

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника, за результатами якої виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Детальну інформацію щодо умов вступу можна дізнатися в нашому каналі https://t.me/marketingntu (Для того, щоб задати запитання, треба натиснути на  aв правому верхньому куті екрану та знайти там пункт “Переглянути обговорення”)