Дисципліни ОП “Економіка” 2021-22 н.р.

Каталог вибіркових дисциплін (загальноуніверситетський каталог)
Каталог дисциплін ОП “ЕКОНОМІКА”
Назва освітнього компонента Семестр викладання Викладач Робоча програма
ОП “ЕКОНОМІКА” (бакалавр)
ЗП 8 Економічна інформатика 1 Сокол К.М.
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 1 Заруба В.Я.
СП 1 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 1 Ларка Л.С.
СП 6 Маркетинг 3 Шапран О.Є.
СП 11 Просторова економіка 4 Федоренко І.А.
СП 9 Інформаційні системи і бази даних 4 Грінберг Г.Л.
СП 12 Оптимізаційні методи та моделі 4 Заруба В.Я.
ВБ1.3 Бізнес-економіка 5 Романчик Т.В.
ВБ2.4 Соціальна економіка 5 Кобєлєв В.М.
ВБ 5.3 Технології програмування 2 5 Харченко А.О.
ВБ 5.4 Статистичний аналіз даних 5 Харченко А.О.
ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз 6 Васильцова С.О.
ВБ 2.5 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 6 Ларка Л.С.
ВБ1.6 Міжнародий бізнес 6 Глухова С.В.
ПП 14 Економіка інформації 6 Конохова З.П.
ВБ 5.5 Дослідження операцій 6 Харченко А.О.
ВБ 5.6 Web технології 6 Харченко А.О.
ВБ2.9 Проектний аналіз 7 Васильцова С.О.
ВБ 2.14 Цiноутворення 7 Кітченко О.М.
ВБ2.7 Організація виробництва 7 Романчик Т.В.
ВБ 4.7 Інформаційні технології в управлінні 7 Грінберг Г.Л.
ВБ 4.8 Моделювання економічних систем 7 Мельников О.С.
ВБ 4.9 Прогнозування соціально-економічних процесів 7 Мельников О.С.
ВБ 4.10 Діагностика бізнес-процесів 7 Конохова З.П.
ВБ 4.11 Імітаційне моделювання економічних систем 7 Мельников О.С.
ВБ2.11 Економічна безпека підприємства 8 Романчик Т.В.
ВБ 2.12 Потенціал і розвиток підприємства 8 Літвиненко М.В.
ВБ2.15 Оцінка вартості підприємства 8 Глухова С.В.
ВБ2.13 Стратегія підприємства 8 Федоренко І.А.
ВБ 4.12 Теорія систем та системний аналіз 8 Мельников О.С.
ВБ 4.13 Моделі економічної дінаміки 8 Мельников О.С.
ВБ 4.14 Комп’ютерна графіка та дизайн 8 Харченко А.О.
ВБ 4.15 Інтернет технології у бізнесі 8 Сокол К.М.
ОП “ЕКОНОМІКА” (магістр)
ЗП 2 Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень 1 Грінберг Г.Л.
СП 2 Моделювання в управлінні соціально-економічними системами 1 Заруба В.Я.
ПП 2 Управління проєктами 1 Васильцова С.О.
ВП 1.1 Економічне управління розвитком бізнесу 1 Ларка Л.С.
ВП 4.1 Сучасні методи аналізу даних 1 Мельников О.С.
СП 3 Цифрові технології в економіці 2 Мельников О.С.
СП 5 Стратегія розвитку суб’єктів господарювання 2 Літвиненко М.В.
ВБ 1.3 Економічне обгрунтування бізнес-рішень 2 Васильцова С.О.
ВП 1.3 Управління конкурентоспроможністю в бізнесі 2 Ткачова Н.П.
ВВП1 Бізнес-консалтінг 2 Федоренко І.А.
ВВП2 Антикризове управління в бізнесі 2 Романчик Т.В.
ВП 4.2 Моделі управління економічними ризиками 2 Мельников О.С.
ВП 4.3 Моделі в управлінні підприємством 2 Заруба В.Я.
ВВП 7 Моделі державного регулювання економіки 2 Конохова З.П.
ВВП 8 Управління ресурсами підприємства в умовах ризиків 2 Заруба В.Я.