Громадське обговорення

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб для громадського обговорення освітніх програм спеціальності 075 Маркетинг.

Ваша думка дуже важлива для нас!

Пропозиції та зауваження просимо надсидати на електронну пошту гарантів освітніх програм відповідних рівнів

  • Проєкт освітньо-професійної програми спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2023 р. (дата розміщення: 16.01.2023 р.)

Гарант ОП – д.е.н., проф. Юлія Шипуліна, E-mail: yuliia.shypulina@khpi.edu.ua

  • Проєкт освітньо-професійної програми спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023 р. (дата розміщення: 16.01.2023 р.)

Гарант ОП – д.е.н., проф. Олександра Косенко, E-mail: oleksandra.kosenko@khpi.edu.ua

  • Проєкт освітньо-наукової програми спеціальності 075 Маркетинг третього (наукового) рівня вищої освіти на 2023 р. (дата розміщення: 16.01.2023 р.)

Гарант ОП – д.е.н., проф. Діана Райко, E-mail: diana.raiko@khpi.edu.ua

Кафедра маркетингу запрошує всіх бажаючих пройти опитування та висловити свою думку щодо освітнього процесу

Анкета “Дослідження задоволеності здобувачів кафедри маркетингу НТУ «ХПІ» навчальним процесом”
Анкета “Дослідження задоволеності  роботодавців та інших стейкхолдерів”