ОП “Маркетинг” (магістр)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«МАРКЕТИНГ»

Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 075 Маркетинг
галузі знань: 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: Магістр маркетингу

Термін навчання – 1 р. 4 міс.
Умови вступу – освітній рівень бакалавра / спеціаліста /магістра

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління та розвитку маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, як концепції управління підприємством, у сфері стратегічного управління, що передбачає застосування методології наукових досліджень щодо вибору напрямків діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі, щодо маркетингової діяльності, з використанням достовірності одержаних результатів за допомогою економіко-математичних моделей, відповідних методів стратегічного планування діяльності підприємства, розробку маркетингових стратегій та заходів щодо їх просування.

Головною перевагою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців зі здатністю:
– здійснювати управління та розвиток маркетинговою діяльністю
організацій, як концепції управління підприємством;
– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо оцінювання зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства, ступеню та характеру конкуренції на ринку, аналізу позиції організації на ринку, формулювання пропозицій щодо їх зміцнення, розробки маркетингової стратегії підприємства, у тому числі щодо виходу на зовнішні ринки, програму реалізації, бюджет;
– контролю з використанням інформаційного забезпечення за їх
виконанням та оцінки їх ефективності.

Можливості працевлаштування:

Випускники освітньо-професійної програми стають фахівцями в галузі просування, брендингу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, міжнародного маркетингу і мають можливості працевлаштування на посадах:

  • директора з маркетингу,
  • керівника рекламного агентства,
  • керівника відділу маркетингу підприємства,
  • маркетолога,
  • маркетолога-аналітика,
  • PR-менеджера,
  • бренд-менеджера,
  • експертами з електронної комерції, електронних комунікацій щодо просування інформаційних технологій, нових товарів та послуг споживачам.

Приймальна комісія Інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ): 

телефон: +38(096)898-85-96 

e-mail: emmb@khpi.edu.ua

сторінки в соціальних мережах:

Корисні посилання: