ОП “Маркетинг” (доктор філософії)

 

ОСВІТНЬО-наукова ПРОГРАМА
«МАРКЕТИНГ»

Третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 075 Маркетинг
галузі знань: 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: Доктор філософії

Термін навчання – 4 роки
Форми навчання – очна (денна, вечірня) / заочна
Джерела фінансування – бюджет / контракт
Вартість навчання на контракті:

  • Очна форма – 28794 грн
  • Заочна форма – 27481 грн

Умови вступу:
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії в НТУ «ХПІ»приймаються особи, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступ на бюджет/ контракт:

  • вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) С;
  • вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) І;
  • вступний іспит із філософії Ф.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань:

Конкурсний бал (Б) = 0,5 x С + 0,3 x І + 0,2 x Ф

 

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

Етапи вступної кампанії:

Прийом заяв та документів з 31 січня по 11 лютого 2022 року; з 06 червня по 31 серпня 2022 року (дистанційно)
Вступні випробування з 01 вересня по 09 вересня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 14 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників:

  • за державним замовленням – до 15 вересня 2022 року,
  • за кошти фізичних та юридичних осіб – до 15 вересня 2022 року,
  • поза аспірантурою – до 25 листопада 2022 року