У 2017 році на кафедрі было відкрито очну аспірантуру зі Спеціальності 054 “Соціологія” Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки” (бюджетна форма навчання). Детальніше…

Напрям підготовки аспірантів і проведення наукових досліджень включає вивчення соціальних комунікацій (медіа-комунікації, освіта 2.0, політичні комунікації, мова інтернету).

 

Наші аспіранти

Кутянін Олександр Вікторович
Тема научкової роботи: Гра як фрейм освітнього процесу.
Міщенко Ганна Олегівна
Тема наукової роботи: Особливості електоральної поведінки українців через призму чергових парламентських виборів 2019 року.

Кудрявцева Ксенія Олександрівна
Тема наукової роботи: Фейк як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку.

 

Германова Юлія Дмитрівна

Тема наукової роботи: Регулювання інтернет-медіа в України у соціологічному вимірі.