Дисципліни загальної та професійної підготовки:

 • Основи теорії комунікації
 • Історія та теорія медіа
 • Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства
 • Інформаційне право в медіа-сфері
 • Основи наукових досліджень
 • Інтелектуальна власність
 • Безпека праці та професійної діяльності
Дисципліни вільного вибору (професійно-практична підготовка): 

 • Копірайтинг
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Журналістика нових медіа
 • Основи прес-служби
 • Гендер і медіа
 • Влада і ЗМІ
 • Основи ділового письма
 • Актуальні проблеми медіа
 • Інтернет-маркетинг
 • PR- і рекламна комунікація