Наші партнери:

 

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови завжди відкрита для нових партнерів. На сьогодні ми активно співпрацюємо з багатьма кафедрами різної спрямованості як в Україні, так і за кордоном.

Кафедра медіакомунікацій факультету суспільних наук Українського Католицького Університету (Магістерська програма з медіакомунікацій факультету суспільних наук УКУ)

Це медіаосвіта світового рівня з унікальною навчальною програмою, професійною командою викладачів і тренерів та потужним оснащенням. Готує фахівців, які створюватимуть якісний контент і успішно ним управлятимуть у креативних та цифрових індустріях.

Полоцький державний університет (Білорусь) Кафедра соціально-гуманітарних дісціплин

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін заснована 1 вересня 2006 року. З 2014 р. кафедра входить у структуру фінансово-економічного факультету.

З 2014 р. кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є випускаючою зі спеціальності 1-23 01 15 «Соціальні комунікації». Кафедра викладає ключові дисципліни у студентів зазначеної спеціальності, а також забезпечує підготовку студентів усіх спеціальностей по дисциплінам соціально-гуманітарного циклу в рамках інтегрованих та спеціалізованих модулів.

 

Школа журналістики Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Могилянська школа журналістики, очолювана Євгеном Федченко, кандидатом політичних наук, доцентом, реалізовує унікальну журналістську програму, яка орієнтується на західний зразок, спираючись, в той же час, на українську специфіку.

 

Кафедра англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразина

Кафедрою, що є однією із старійших на факультеті іноземних мов і що бере свій початок в далекому 1930 році з моменту створення Харківського педагогічного інституту іноземних мов, завідує доктор філологічних наук, професор Самохіна В.А. Основною метою найсильнішого професорсько-викладацького складу кафедри є поєднання в процесі викладання фундаментальних теоретичних знань і сучасних навичок міжнародного спілкування з глибокою орієнтацією на сучасні соціально-економічні умови розвитку нашої країни і всього світу.

Загальноакадемічна кафедра англійської мови Народної української академії

Відповідаючи потребам часу, кафедра, якою завідує кандидат філологічних наук, доцент Тарасова О.В, впроваджує нові, прогресивні форми навчальної та позааудиторної роботи, активно використовуючи при цьому сучасні освітні технології. Першочерговим завданням кафедри є підготовка фахівців, що не лише володіють англійською мовою як другою мовою спілкування, але і максимально залучені до загальнолюдських цінностей, культури країн мови, що вивчається, і які при цьому мають широку соціокультурну компетентність.