ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУМІСНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ТА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

ІV Всеукраїнська
науково-технічна конференція
“ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУМІСНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ТА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ”
«ПАСЕБ-2019»

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство  освіти і  науки України,
Національний технічний університет ”Харківський  політехнічний інститут”,
Технічний комітет стандартизації України ТК22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»,
Український комітет захисту від блискавки науково-технічної спілки енергетиків і електротехніків України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Нова редакція Технічного регламенту України з електромагнітної сумісності. Основні аспекти впровадження. Зміни у зв’язку з наданням чинності стандартам Європейського Союзу. Нові вимоги до методів випробувань, можливість реалізації випробувань в України.
  2. Сучасні вимоги до бортового авіаційного обладнання; озброєння та військової техніки, залізничного транспорту.
  3. Методи та засоби захисту об’єктів від прямих ударів блискавки і непрямих дій. Практичні аспекти застосування ДСТУ ІЕС 62305.
  4. Сучасні вимоги до систем заземлення об’єктів. Методи діагностики. Методи підвищення якості систем заземлення.
  5. Методи математичного та фізичного моделювання процесів, які стосуються проблеми ЕМС та блискавкозахисту.
  6. ЕМС сучасних інформаційних систем.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Під час роботи конференції буде проведено засідання Технічного комітету стандартизації ТК22 та Українського комітету захисту від блискавки НТСЕЕУ

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
 (Програма конференції)

Адреси місць проведення засідань:

Ректорський корпус НТУ «ХПІ», наукова бібліотека, УК-1.
м. Харків, вул. Бекетова (Фрунзе), 21.
Як дістатися до території НТУ «ХПІ»:
1) Проїзд до ст. метро «Пушкінська», далі пішки однією з вулиць:
Юмовська (Гуданова), Максиміліанівська (Ольмінського) або Багалія (Фрунзе);
2) Проїзд до ст. метро «Академіка Бекетова». Далі пішки однією з  вулиць: Дарвіна або Красіна.

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»:
м. Харків, вул. Шевченка, 47
Як дістатися:
1. Проїзд до ст. метро «Академіка Бекетова» далі пішки вулицею Дарвіна, повернути в першому провулку наліво, спуститися по Белгородському узвозу, до вул. Шевченка, далі ліворуч до червоної 4-х поверхової будівлі НДПКІ «Молнія». (На протилежній стороні вулиці  – прохідна фармацевтичної фірми  «Здоров’я»). Дистанція до інституту приблизно 800 м.
2. Проїзд до ст. метро «Київська», далі йти пішки вулицею Шевченка в сторону центра міста по правій стороні вулиці. Дистанція приблизно 1200 м. Орієнтири: висотна 14-ти поверхова будівля учбового корпусу НТУ «ХПІ», на протилежній стороні вулиці – прохідна фармацевтичної фірми  «Здоров’я».

СЕКЦІЇ

Секція А: Сучасні вимоги міжнародних стандартів ЕМС до бортового авіаційного обладнання; озброєння, військової техніки та залізничного транспорту. Можливість реалізації випробувань в Україні.
Співголови: д.т.н.., проф. Кравченко В.І., к.т.н. с.н.с. Князєв В.В.
Секція С: Практичні аспекти застосування ДСТУ ІЕС 62305. Моделювання електрофізичних процесів дії блискавки та імпульсних електромагнітних полів.
Співголови: д.т.н., с.н.с. Баранов М.І., к.т.н., проф. Кулаков О.В.
Секція DЕМС сучасних інформаційних систем та суміжні питання.
Співголови: д.т.н, проф. Серков О.О., д.т.н, проф. Обод І.І.

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ 

Час проведення

Захід

Місце проведення

18 жовтня 2019 (вівторок)

900  – 1000 Реєстрація учасників Ректорський корпус НТУ «ХПІ», 2-й поверх, праворуч
1000 – 1015 Відкриття конференції Ректорський корпус НТУ «ХПІ», ауд.12
(2-й поверх)
1015 – 1200 Пленарне засідання
(запрошені доповіді)
1200 – 1300 Обід Їдальня НТУ «ХПІ»
1300 – 1600 Секція А Бібліотека НТУ “ХПІ” кім. 63 (4 поверх)
1300 – 1700 Секція D УК – 1, 14 поверх,
ауд. 14-1
1600 – 1700 Засідання технічного комітету України ТК 22 ЕМС Бібліотека НТУ “ХПІ” кім. 63 (4 поверх)

19 жовтня 2016 (середа)

1000 – 1300 Секція С НДПКІ «Молнія»,
ауд. 303
1300 – 1400 Обід Їдальня НТУ «ХПІ»
1400 – 1700 Секція D УК – 1, 14 поверх,
ауд. 14-1

20 жовтня 2016 (четвер)

1000 – 1100 Ознайомлення з новим Державним еталоном одиниці електричного опору на основі квантового ефекту Холла (ННЦ «Інститут  метрології») За умови попереднього запису під час реєстрації
1200 – 1330 Круглий стіл.
Прийняття рішення конференції.
НДПКІ «Молнія»,
ауд. 303

Примітка: Під час засідань передбачені перерви на каву: Coffee break.

ОСНОВНІ ДАТИ

12 вересня – надання заявки на участь
26 вересня – надання тез доповіді
03 жовтня – розсилка попередньої програми конференції потенційним учасникам
12 жовтня – сплата організаційного внеску
18 жовтня – початок конференції о 1000
20 жовтня – закриття конференції о 1500
Реєстрація учасників 18 жовтня з 900 до 1000 на 1-му поверсі ректорського корпусу НТУ “ХПІ” за адресою: вул. Фрунзе, 21, м. Харків. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок збирається на видання тез конференції, організацію замовлених доповідей, витрати на технічне забезпечення, кофе-брейк та інші витрати, пов’язані з організацією і проведенням конференції.
Розмір організаційного внеску на одного учасника – 350 грн. Для аспірантів та студентів участь безкоштовна.
Спосіб оплати узгоджується з організаційним комітетом.
За необхідності надання допомоги щодо розміщення учасників в готелях міста, повідомте оргкомітет не пізніше 10 жовтня 2016 р.
Витрати на харчування, проживання, транспорт та культурну програму учасники конференції несуть самостійно. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Сокол Є.І., д.т.н., проф., член-кореспондент НАНУ, ректор НТУ “ХПІ”
Заступник голови: Буряковський  С.Г., д.т.н., проф., директор НДПКІ «Молнія», НТУ «ХПІ»
Вчені секретарі:
1. Князєв В.В., к.т.н., с.н.с., керівник науково-дослідного відділу НДПКІ «Молнія» НТУ „ХПІ”, відповідальний секретар ТК 22.
2. Ваврів Л.В., к.ф.м.н, с.н.с., вчений секретар НДПКІ «Молнія» НТУ „ХПІ”.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 47
Тел. (057) 7076133; 7076868; 7076309; (067) 2594381
Факс:   (057)7076133; 7076868.
E-mail: l.v.vavriv@gmail.com; tc22@i.ua

ВИСТАВКА

Під час роботи конференції планується проведення виставки, на якій буде представлено зразки випробувального обладнання, засобів вимірювальної техніки, пристроїв захисту від перенапруг, обладнання для проведення діагностики систем заземлення.
Заявки на участь у виставочних експозиціях надіслати на електрону адресу оргкомітету, та узгодити з секретаріатом конференції.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника тез доповідей. Матеріали приймаються обсягом – не більше 1-ої сторінки тексту формату А4, включно з рисунками, в редакторі MS Word, які необхідно  надіслати на електронну адресу секретаря конференції Князєва Володимира Володимировича – knyaz2@i.ua  або  Ваврів Людмили Владиславівни – l.v.vavriv@gmail.com.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора.
Тези доповіді оформляються відповідно до наступних вимог:
– шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см; міжрядковий інтервал – одинарний;
– у першому рядку – назва доповіді прописними літерами, вирівнювання по центру, жирним шрифтом;
– у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів доповіді жирним шрифтом;
–  у третьому рядку – по центру повна назва організації і місто, курсивом (шрифт напівжирний).
Рисунки, що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше 12´9 см із застосуванням форматів: bmp, tif, jpg. Розмір шрифту під рисунком – 14 ррt. Рисунки, виконані за допомогою Word, повинні бути обов‘язково згрупованими.
Посилання на літературу необхідно оформляти відповідно до вимог, викладених у Бюлетені ВАК України, 2009, №5

Приклад оформлення тез доповідей.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОМІШОК…
Іванов О.Н., Сидоров В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків

В роботі розглянуто питання…

 

За бажанням авторів, матеріали доповідей можуть бути опубліковані у вигляді статті у черговому випуску «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який внесено до переліку видань ВАК із технічних наук, ISSN 2079-0740.
Правила оформлення статей до „Вісник …” вказано на сайті НТУ «ХПІ» за адресою: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/
Звертаємо увагу на необхідність ретельно дотримуватися вимог до оформлення статей. Врахувати нові вимоги щодо написання анотацій та транслітерації літературних посилань. Матеріали, які не відповідатимуть цим вимогам не буде прийнято до опублікування.

ЗАЯВКА
на участь
у роботі  ІV Всеукраїнській
науково-технічній конференції «ПАСЕБ-2019» 

Прізвище___________________________________

Ім’я та по батькові___________________________

Науковий ступінь, звання______________________

Посада_____________________________________

Місце роботи (навчання)______________________

___________________________________________

Контактний телефон_________________________

E-mail _____________________________________

Я збираюся взяти участь у роботі конференції:
з доповіддю            □ без доповіді

Чи потрібні фінансові документи:
так                             ні

(додається у форматі word 2003 для зручності заповнення)

 

Comments are closed.