Участь науковців НТУ “ХПІ” у рамковій програмі ЄС Горизонт 2020

За підтримки Міністерства освіти і науки України в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з 2014 року ведеться практична робота, спрямована на підвищення ефективності виконання науково-дослідних та інноваційних робіт: створено 3 контактних пункти Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за наступними напрямками:

  • Нанотехнології, сучасні матеріали і передові технології виробництва та переробки — керівник проф. Г. С. Хрипунов
  • Безпечна, чиста і ефективна енергетика — керівник проф. Л. М. Ульєв
  • Інформаційні та комунікаційні технології — керівник проф. М. В. Ткачук

Національні контактні пункти спрямовані на сприяння інтеграції наукових досліджень НТУ «ХПІ» в Європейський дослідницький простір.

Всі зацікавлені науковці та представники бізнесу можуть ознайомитися з особливостями та умовами участі в програмі на інформаційному сайті НТУ “ХПІ” та на офіційному сайті Горизонт 2020.