Вітаємо із захистом дисертації!!!

Щиро вітаємо асистента кафедри менеджменту та оподаткування Ковшика Валентина Ігоровича

із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, який відбувся 20 грудня 2017 р.

Тема  дисертації: “Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств”.