Ассистент Гололобова О. Н.

1
 

ГОЛОЛОБОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА

Должность: Ассистент

О преподавателе

Окончила НТУ «ХПИ» в 2005 году, кафедра менеджмента и налогообложения, специальность «Менеджмент организаций»;
Окончила Харьковский Национальный Университет Внутренних Дел по специальности «Правоведение» и получила квалификацию юриста.

Дисциплины

основы менеджмента (английский язык)
операционный менеджмент (английский язык)
основы налогообложения (английский язык)
управленческий и налоговый учет
налоговый контроль
налоговый менеджмент
налогообложения физических лиц

Научные интересы

налогообложения
налоговые органы
энергосбережения на промышленных предприятиях Украины

Список работ

1) Гололобова О.М., Федоренко І. А. Державна політика енергозбереження як фактор
стимулювання економічного розвитку промисловості України

//Вестник Национального технического университета «ХПИ», зб. наук. праць-Х., 2012-Тем.
вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. -№11-159-164.

2) Гололобова О.М., Федоренко Ф.А. Вдосконалення енергозберігаючої  діяльності в
промисловості України (на підставі енергозберігаючої політики в країнах ЄС)

// Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2011

3) Гололобова О.Н. Совершенствование  налогообложения прибыли предприятий (на опыте предприятий Ураины и Германии)

// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Проблеми
соціально-економічного розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 27-28 жовтня 2010,м.Харків

4) Гололобова О.Н. Альтернативные источники энергосбережения, их роль в
экономическом развитии промышленных предприятий  Украины

// Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 30-31 жовтня 2013, м. Харків.

5) Гололобова О.Н. Альтернативные источники энергосбережения в промышленности Украины

//Щомісячний інформаційно – аналітичний  журнал : Економіка, Фінанси, Право», №6/2-2013,
«Аналітик», 2013.

6) Гололобова О.М. Роль биоэнергетики в развитии промышленных предприятий Украины

//Збірник матеріалів VII міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми
соціально–економічного розвитку підприємств» НТУ «ХПІ» 29–30 жовтня 2014 р.

7) Гололобова О.М. Сучасний стан і потенціал розвитку біоенергетики в Україні

//Науково-практичний журнал «Економічні студії», Львівська економічна фундація № 4/2014, м. Львів

8) Гололобова О.М. Роль державної політики енергозбереження в економічному
розвитку промисловості України

// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного
розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 2012, м.Харків.

9) Гололобова О.М., Ларка М.І. Аналіз рівня використання потенціалу енергозбереження
в промисловості України

// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність
виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №25  (1134). Стор. 127-134.

10) Гололобова О.М., Ларка М.І. Аналіз можливостей використання нетрадиційних
та відновлюваних джерел енергії в народному господарстві України

// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я/ Наукове видання  /Тези доповідей ХXІIІ міжнародної  науково-практичної  конференції у чотирьох частинах / Ч. III/ стр. 121, НТУ «ХПІ» 2015, м.Харків.

11) Гололобова О. М., Ларка М.І. Електроємність промислової продукції та шляхи її
зниження

//Збірник тез VІI міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегія інноваційного
розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2015), 29 вересня – 2 жовтня — 2015 р. М. Харків, НТУ «ХПІ».

Comments are closed.