Старший преподаватель Кулик А.Н.

куликКУЛИК  АННА 
 НИКОЛАЕВНА  

Старший преподаватель

 

О преподавателе

Закончила НТУ «ХПИ» в 2004 году, кафедра менеджмента и налогообложения, специальность «менеджмент организаций»

Дисциплины

Предпринимательская деятельность
Основы менеджмента (английский язык)
Операционный менеджмент (английский язык)
Стратегический менеджмент (английский язык)
Рынок ценных бумаг (английский язык)
Управленческий и налоговый учет
Налоговая система

Научные интересы

Налоги
Налогообложения недвижимости

Список работ

1) Проблеми оподаткування майна у країнах Європейського Союзу // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №51, 2008
2) Принципи оподаткування майна суб’єктів господарювання та фізичних осіб // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №1-1’, 2008
3) Аналіз досвіду Російської Федерації з впровадження та застосування податку на майно для юридичних осіб // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №18, 2009
4) Шляхи вирішення проблеми фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №05’, 2009
5) Аналіз можливості впровадження комбінованого податку на землю та нерухомість // Бизнес Информ, №4 (2) 2009
6) Теоретичні підходи впливу впровадження податку на нерухомість на екологічне оподаткування // Матеріали науково – практичного круглого столу «Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні», Національний університет державної податкової служби України 4 червня 2010 року, м. Ірпінь.
7) Визначення економічної сутності поняття нерухомості при введені податку на нерухоме майно // Вісник Національного технічного університету „ХПІ». – 2013. – № 49 (1022)
8) Участь у науково – практичному круглому столу «Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні» що проводилася в Національному університеті державної податкової служби України 4 червня 2010 року, м. Ірпінь. Опубліковані тези доповіді Кулик А.М. «Теоретичні підходи впливу впровадження податку на нерухомість на екологічне оподаткування», с. 90-92.
9) Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально – економічного розвитку підприємств», 27-28 жовтня 2010 р., НТУ «ХПІ», м. Харків
Опубліковані тези доповіді Кулик А.М. «Концептуальні основи побудови системи оподаткування нерухомості на основі її ринкової вартості »
Ст. 6-7
10) Кулик А.М. Новий податок на нерухомість в умовах реформування економіки України// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей V міжнар. наук.-практ. конф., [24–25 жовт. 2012 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2012. – С. 23.
11) Кулик А. М. Проблеми та недоліки податку на нерухомість у 2013 році// microCAD 2013: тези доповідей ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., [29–31 травня 2013 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2013. – С. 80.
12) Кулик А.М. Шляхи визначення об’єкту оподаткування при стягуванні податку на нерухомість// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф., [30–31 жовт. 2013 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2013. – С. 66.
13) Кулик А.М. Особливості формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф., [29–30 жовт. 2014 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2014. – С. 36

Comments are closed.