Асистент Гололобова О. М.

1

ГОЛОЛОБОВА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Посада: Асистент

 

 

 

 

Про викладача

Закінчила НТУ “ХПІ” у 2005 році, кафедра менеджменту та оподаткування, спеціальність “Менеджмент організацій”;

Закінчила  Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

Дисципліни

основи менеджменту (англійська мова)
операційний менеджмент (англійська мова)
основи оподаткування (англійська мова)
управлінський та податковий облік
податковий контроль
податковий менеджмент
оподаткування фізичних осіб

Наукові інтереси

оподаткування
податкові органи
енергозбереження на промислових підприємствах України

Список праць

1) Гололобова О.М., Федоренко І. А. Державна політика енергозбереження як фактор
стимулювання економічного розвитку промисловості України

//Вестник Национального технического университета «ХПИ», зб. наук. праць-Х., 2012-Тем.
вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. -№11-159-164.

2) Гололобова О.М., Федоренко Ф.А. Вдосконалення енергозберігаючої  діяльності в
промисловості України (на підставі енергозберігаючої політики в країнах ЄС)

// Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2011

3) Гололобова О.Н. Совершенствование  налогообложения прибыли предприятий (на опыте предприятий Ураины и Германии)

// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Проблеми
соціально-економічного розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 27-28 жовтня 2010,м.Харків

4) Гололобова О.Н. Альтернативные источники энергосбережения, их роль в
экономическом развитии промышленных предприятий  Украины

// Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 30-31 жовтня 2013, м. Харків.

5) Гололобова О.Н. Альтернативные источники энергосбережения в промышленности Украины

//Щомісячний інформаційно – аналітичний  журнал : Економіка, Фінанси, Право», №6/2-2013,
«Аналітик», 2013.

6) Гололобова О.М. Роль биоэнергетики в развитии промышленных предприятий Украины

//Збірник матеріалів VII міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми
соціально–економічного розвитку підприємств» НТУ «ХПІ» 29–30 жовтня 2014 р.

7) Гололобова О.М. Сучасний стан і потенціал розвитку біоенергетики в Україні

//Науково-практичний журнал «Економічні студії», Львівська економічна фундація № 4/2014, м. Львів

8) Гололобова О.М. Роль державної політики енергозбереження в економічному
розвитку промисловості України

// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного
розвитку підприємств » НТУ «ХПІ» 2012, м.Харків.

9) Гололобова О.М., Ларка М.І. Аналіз рівня використання потенціалу енергозбереження
в промисловості України

// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність
виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №25  (1134). Стор. 127-134.

10) Гололобова О.М., Ларка М.І. Аналіз можливостей використання нетрадиційних
та відновлюваних джерел енергії в народному господарстві України

// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я/ Наукове видання  /Тези доповідей ХXІIІ міжнародної  науково-практичної  конференції у чотирьох частинах / Ч. III/ стр. 121, НТУ «ХПІ» 2015, м.Харків.

11) Гололобова О. М., Ларка М.І. Електроємність промислової продукції та шляхи її
зниження

//Збірник тез VІI міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегія інноваційного
розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2015), 29 вересня – 2 жовтня – 2015 р. М. Харків, НТУ «ХПІ».

Comments are closed.