Денне відділення

Брінь П.В. Презентаційні матеріали за темою “History of Management

Брінь П.В. Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний менеджмент”

Лінькова О.Ю. Управління інноваційною діяльністю страхової компанії : Методичні вказівки для проведення практичного заняття курсу «Страховий менеджмент» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2015. – 36 с.

Методичні рекомендації з підготовки студентів за програмою навчання на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю “Менеджмент” / Н.С. Краснсокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Прохоренко. – Х. :НТУ “ХПІ”, 2015. – 61 с.

Програма проходження виробничої та переддипломної практики студентами спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» / укл. доц. Угрімова І.В. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – 26 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення лекцій та практичних занять з дисципліни «Планування підприємницької діяльності» для студентів економічних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форми навчання / Укл. Н.В. Ульянченко. – Харків НТУ «ХПІ», 2016. – 55 с.

580000Пропозиції щодо проходження практики, стажування та працевлаштування

Запрошення студентів на практику, стажування

Comments are closed.