Доцент Лінькова О.Ю.

linkovaЛІНЬКОВА  ОЛЕНА  ЮРІЇВНА  
доцент, кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Про викладача

Kudoyar_elena@mail.ru

Лінькова Олена Юріївна народилася Сумській області.

Першу вищу освіту отримала в Харківському електромеханічному технікумі транспортного будівництва за спеціальністю „Електрозв’язок на транспорті” .

Другу вищу економічну освіту отримала в Харківському державному політехнічному університеті за спеціальністю „Менеджмент у виробничій сфері ” (спеціалізація „Менеджмент підприємницької діяльності”). 

Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію за темою:
„Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві”.
З 1999 року працюю в Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут” на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри „Менеджменту”.

Видано понад 60 наукових статей.

Науково-методичні розробки впроваджені на промислових підприємствах України та в навчальному процесі Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”.

Дисципліни

Викладення лекцій з курсів:

“Менеджмент і адміністрування”:”Теорія організацій” ; питання 

“Менеджмент і адміністрування”:”Менеджмент”; питання

“Страхування”; питання

“Страховий менеджмент”; питання

“Основи управлінського консультування” питання

Наукові інтереси

Науково-методичні основи стратегії розвитку промислового підприємства в постіндустріальному суспільстві

Проблеми стратегічного управління промисловим підприємством в постіндустріальному суспільстві
Розвиток лідерських якостей менеджера
Шляхи боротьби з бідністю

Список праць

Вибрані науково-методичні публікації:

1.Линькова Е.Ю. Особенности менеджмента в условиях кризиса //Символ науки № 6. – 2015. – Уфа. – с. 132-134. стаття

2. Лінькова О.Ю. Механізм реалізації стратегії розвитку підприємства // Экономика. Финансы. Право. 2014. № 5/1 с. 15-17. стаття
3. Лінькова О.Ю. Организация управления ресурсами промышленного предприятия для реализации стратегии развития // Економіка і фінанси. 2014. № 4 с. 33-37
4. Лінькова О.Ю. Стратегія розвитку промислового підприємства за умов Європейської інтеграції. // Збірник наукових статей: «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика»: збірник наукових статей. – Полтава: 2014. – 287 с., іл. С.175-178.
5. Лінькова О.Ю. Особенности менеджмента в условиях кризиса // Символ науки. Уфа. № 6. – 2015 c. 132-134.
6. Лінькова О.Ю. Роль еквіфінальності при виборі стратегії розвитку промислового підприємства в постіндустріальному суспільстві // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій». – Дніпропетровськ 16 – 18 квітня 2014 р. – С. 145-148.
7. Лінькова О.Ю. Организация управления ресурсами промышленного предприятия для реализации стратегии развития // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» 23 мая 2014 года, г. Нюрнберг, Германия, Volume 1 Institutionalle Grundlagen, c. 236-238.
8. Лінькова О.Ю. Розробка стратегії розвитку підприємства на основі управління ризиками // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Реформування економічної системи країни” 25 квітня 2014, м. Тернопіль, Зб. тез економічної науко-вої інтернет-конференції с. 30-33. .
9. Лінькова О.Ю. Реалізація стратегії розвитку промислового підприємства на основі принципу замкненого управління в умовах Європейської інтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Другі економіко-правові дискусії» 14 травня 2014 р., м. Львів. с. 44-46.
10. Лінькова О.Ю. Сучасний стан оподаткування підакцизних товарів // міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці” Секція 6. Податкова Система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі. Тернопільська обласна організація об’єднання студіючої молоді «Зарево» 27 лютого 2015 року c. 80-82
11. Лінькова О.Ю. Проблемні питання податку на додану вартість // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн Секція 4. Економіка та управління підприємствами м. Київ,30-31 січня 2015 року С.70-72
12. Лінькова О.Ю. Шляхи розвитку промислових підприємств за умов військового конфлікту в Україні. // XХІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) 20-22 травня 2015 р. м. Харків програмкас.84.
Навчально-методичні видання: 2009-2015 р.
1. Лінькова О.Ю. Основи менеджменту : Конспект лекцій. –Х. : НТУ «ХПІ». – 2009. – 299 с.
2. Лінькова О.Ю. Основи менеджменту : Методичні вказівки для проведення практичних занять. –Х. : НТУ «ХПІ». – 2009. – 51 с.
3. Лінькова О.Ю. Людина та інформація : Монографія. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2009. – 398 с.
4. Лінькова О.Ю. Страховий менеджмент : Текст лекцій. –Х. : НТУ «ХПІ». – 2010. – 256 с.
5. Лінькова О.Ю. Страховий менеджмент : Методичні вказівки для проведення практичних занять. –Х. : НТУ «ХПІ». – 2010. – 32 с.
6. Лінькова О.Ю. Менеджмент організацій : Навчальний посібник з грифом МОН України №1/11-1198 від 31.01.2012р. –Х. : НТУ «ХПІ». – 2012. – 464 с.
7. Лінькова О.Ю. Модернизация системы управления предприятием в постиндустриальном обществе : Монография «Управление персоналом в инновационной среде» под редакцией Н.И. Шаталовой. Раздел 2. Инновационные процессы в современной организации С. 69-79 Уральский государственный университет путей сообщений 235 с. Екатеринбург : УрГУПС, 2014 Российская Федерация.
8. Лінькова О.Ю. Управління інноваційною діяльністю страхової компанії: Методичні вказівки для проведення практичного заняття курсу «Страховий менеджмент». –Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – 36 с. методичка

Comments are closed.