Доцент Скотнікова Л.П.

skotnikovaСКОТНІКОВА   ЛЮБОВ  ПЕТРІВНА  
доцент, кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Про викладача

Освіта вища, закінчила економічний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького за фахом – планування промисловості, кваліфікація – економіст.

Працюю в Харківському політехнічному інституті на посадах (економіст, молодший науковий співробітник, асистент, доцент). Після закінчення очної аспірантури ХПІ захистила кандидатську дисертацію у Специалізованій Вченій Раді Львівського політехнічного інституту ім. Ленінського комсомолу. У 1989 р. за рішенням ВАК СССР отриманий диплом щодо присвоєння вченого ступеню – кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Економічна оцінка енергетичних машин на стадії проектування».

Хобі – малюнок і живопис. Люблю природу і тварин. Улюблені письменник Гоголь М.В., Булгаков М.А., поет Шевченко Т.Г.

Протягом викладацької діяльності читала курси лекцій і вела практичні заняття з предметів: Економіка підприємства; організація машинобудівної промисловості; статистика; бухгалтерський облік на підприємстві; фінанси підприємств, аналіз господарської діяльності.

На кафедрі менеджменту та оподаткування викладаю курс «Менеджмент», «Бухгалтерський облік та аудит», «Аналіз господарської діяльності» студентам денної і заочної форм навчання, веду керівництво дипломними проектами спеціалістів і магістрів, також є  вченим секретарем вченої ради факультету Бізнесу і фінансів

 

Дисципліни

Менеджмент
Бухгалтерський облік і аудит
Аналіз господарської діяльності

Наукові інтереси

Проблеми і шляхи розвитку вітчизняного енергомашинобудування

Comments are closed.