Менеджмент організацій та адміністрування

Підготовка за освітньою програмою “Менеджмент організацій і адміністрування” (спеціальність 073 Менеджмент) здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях. 

Мова навчання:  англійська або українська

Менеджмент

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”  дозволяє студентам сформувати компетенції керівників, які вільно володіють іноземною мовою і мають професійні знання та навички у сфері управління, економіки, маркетингу, психології, права тощо. Поряд з менеджерськими здібностями випускники здобувають навички економіста для виконання бухгалтерських, аудиторських, фінансових, банківських операцій.

Цикл дисциплін підготовки: менеджмент, маркетинг, макро- та мікроекономіка, управління персоналом, стратегічне планування, управління інноваціями, інформаційні системи і технології в менеджменті, право, основи фінансового менеджменту, прийняття управлінських рішень тощо.

Студенти мають змогу навчатися в групах з повним вивченням усіх професійних дисциплін навчального плану англійською мовою. Ця освітня програма спрямована на підготовку менеджерів із сучасним соціально-економічним мисленням, які добре розуміють проблеми організації, планування, контролю, комунікацій, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання.

Фахівці цієї спеціальності користуються великим попитом на ринку праці як в Україні, так і в світі.

Comments are closed.