Менеджмент організацій та адміністрування

Підготовка англійською та українською мовами

Кваліфікація, що присвоюється: магістр із менеджменту організацій і адміністрування

Менеджмент

Фахівці цієї спеціальності отримують компетенції професійних керівників, які вільно володіють іноземною мовою і уособлюють знання та навички різних фахівців: управлінця, економіста, маркетолога, психолога, юриста, тощо. Студенти мають змогу отримувати підготовку в групах з повним вивченням усіх професійних дисциплін англійською мовою. Ця спеціальність спрямована на підготовку менеджерів із принципово новим соціально- економічним мисленням, які добре розуміють проблеми організації, планування, контролю, комунікацій, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання.

Фахівці цієї спеціальності користуються найбільшим попитом. Поряд з менеджерськими здібностями випускники здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, аудиторських, фінансових, банківських операцій. Цикл дисциплін підготовки: математичне моделювання в економіці, сертифікація продукції, маркетингові дослідження, інформаційні технології, фінансове та банківське право, фінансовий менеджмент, прийняття управлінських рішень, організація підприємницької діяльності.

Спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності». Крім загальних для спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації одержують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, одержують ґрунтовну правову підготовку в області організації і здійснення підприємницької діяльності.

Comments are closed.