Навчально-методичне забезпечення за спеціальністю «Бізнес-адміністрування»

1 Антикризове управління

2 Бухгалтерський облік

3 Господарське право

4 Діагностика фінансово – господарської діяльності

5 Економіка підприємства

6 Інтелектуальна власність

7 Макроекономіка та мікроекономіка

8 Міжнародна економіка

9 Менеджмент

10 Митна справа

11 Операційний менеджмент

12 Охорона праці в галузі

13 Оцінка конкурентоспроможності підприємства

14 Податкова система

15 Прикладна статистика

16 Спецкурс з сучасних проблем менеджменту

17 Стратегічне управління

18 Сучасні проблеми і методи математичного і комп’ютерного моделювання

19 Управлінський облік

20 Фінансовий менеджмент 

21 Фінанси підприємств

22 Методичні рекомендації до організації навчання, проходження практики та підготовки дипломної роботи студентами спеціальності Бізнес-адміністрування

Comments are closed.