Про кафедру

Кафедра менеджменту та оподаткування заснована у 1991 році доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України Івіним Леонідом Миколайовичем. Вона є базовою кафедрою факультету Бізнесу та фінансів.

На кафедрі здійснюється підготовка за спеціальностями та магістерськими програмами з менеджменту та оподаткування. У 2015 році відкрито нові магістерські програми – “Оподаткування” та “Бізнес-адміністрування” (МБА).

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому 1 доктор економічних наук, 2 професора, 9 доцентів і кандидатів економічних наук. Всі викладачі володіють однією іноземною мовою, більшість з них пройшла стажування за кордоном.

На кафедрі менеджменту та оподаткування з 2006 року ведеться підготовка англійською мовою. Зараз навчання англійською мовою здійснюється  на спеціальності «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент інвестиційної діяльності») та магістерській програмі «Менеджмент організацій  та адміністрування».

Кафедрою здійснено підготовку і випуск більше 500 бакалаврів, спеціалістів і магістрів. За спеціальністю кафедри діє спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

У 2015 р. на кафедрі підготовлено та захищено 2 кандидатських дисертації. В аспірантурі навчається 3 аспіранта. Колективом кафедри виконуються ініціативні науково-дослідні роботи з управління розвитком промислових підприємств, використання інформаційних технологій і систем у менеджменті, реформування податкової системи в Україні. Особлива увага приділяється залученню студентів 3-5 курсів до науково-дослідної роботи.Наша кафедра на святі "День науки" в НТУ ХПІ, вересень 2015 р.

Кафедра забезпечена сучасною матеріально-технічною базою, навчальними приміщеннями, комп’ютерним класом, аудіо- та відеотехнікою.

Галузями підготовки фахівців є менеджмент підприємницької діяльності, малий та середній бізнес, організація та управління виробничими та бізнес процесами. Місцями роботи випускників є приватні та державні підприємства і організації, де наші випускники працюють в якості топ-менеджерів, менеджерів підрозділів, економістів-аналітиків, керівників бізнесу, фахівців податкової служби тощо.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і у фірмах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, Угорщини й інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній області, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, продовжити навчання в аспірантурі. Широкі можливості для студентів кафедри надають створені при університеті міжнародні бізнес-центри, очолювані провідними вченими факультету Бізнесу та фінансів.

Comments are closed.