Про кафедру

Кафедра менеджменту та оподаткування заснована у 1991 році доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України Івіним Леонідом Миколайовичем. Вона є базовою кафедрою факультету Бізнесу та фінансів.

На кафедрі здійснюється підготовка за спеціальностями та магістерськими програмами з менеджменту та оподаткування. У 2015 році відкрито нові магістерські програми – “Оподаткування” та “Бізнес-адміністрування” (МБА).

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому 1 доктор економічних наук, 2 професора, 10 доцентів і кандидатів економічних наук. Всі викладачі володіють однією іноземною мовою, більшість з них пройшла стажування за кордоном.

На кафедрі менеджменту та оподаткування з 2006 року ведеться підготовка англійською мовою. Зараз навчання англійською мовою здійснюється  на спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування») на бакалаврському та магстерському рівнях.

Кафедрою здійснено підготовку і випуск більше 1000 бакалаврів, спеціалістів і магістрів. За спеціальністю кафедри діє спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Протягом 2015-2017 рр. на кафедрі підготовлено та захищено 4 кандидатських дисертації. В аспірантурі навчається 6 аспірантів, з яких 2 – іноземці. Колективом кафедри виконуються ініціативні науково-дослідні роботи з управління розвитком промислових підприємств, використання інформаційних технологій і систем у менеджменті, реформування податкової системи в Україні. Особлива увага приділяється залученню студентів 3-5 курсів до науково-дослідної роботи.

Кафедра забезпечена сучасною матеріально-технічною базою, навчальними приміщеннями, комп’ютерним класом, аудіо- та відеотехнікою.

Галузями підготовки фахівців є менеджмент підприємницької діяльності, малий та середній бізнес, організація та управління виробничими та бізнес процесами. Місцями роботи випускників є приватні та державні підприємства і організації, де наші випускники працюють в якості топ-менеджерів, менеджерів підрозділів, аналітиків, керівників бізнесу, фахівців податкової служби тощо.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, Словенії та інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній області, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, продовжити навчання в аспірантурі. Широкі можливості для студентів кафедри надають створені при університеті міжнародні бізнес-центри, очолювані провідними вченими факультету Бізнесу та фінансів.

Comments are closed.