Професор Соколенко В. А.

sokolenkoСОКОЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: Професор

Про викладача

Освіта

У 1972 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Радіотехніка”, отримав кваліфікацію радіоінженера.

У 1994 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю “Автоматизація обробки обліково-економічної інформації”, отримав кваліфікацію бухгалтера-економіста вищої кваліфікації.

У 1998 році захистив дисертацію на тему “Оцінні аспекти залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій в економіку України” у спеціалізованій раді Харківського державного політехнічного університету на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Професійна діяльність 
1963-1972 рр. – слюсар-складальник, регулювальник радіоапаратури, інженер, старший інженер заводу «Електроприлад»;
1974-1985 рр. – старший інженер, начальник лабораторії КБ «Електроприладобудування»;
1985-1990 рр. – начальник відділу, завідувач лабораторії АСУВ СПКТБ «Будшляхмаш»;
1990-1991 рр. – головний інженер інженерно – економічного об’єднання «Неон»;
1991-1992 рр. – директор ТОВ Фірми «Радій, лтд»;
1992-1995 рр. – зам. директора-головний бухгалтер ТОВ «Спорт-сервіс»;
1995-1998 рр. – директор – аудитор Аудиторської фірми «Діагноз-аудит»;
1998-2002 рр. – доцент кафедри менеджменту та інжинірингу;
у червні 2002 року присвоєно вчене звання доцента;
2002-2006 рр. – професор кафедри менеджменту;
з 2003 р. член-кореспондент Академії економічних наук України;
2006-2013 рр. – завідуючий кафедри менеджменту та оподаткування;
у січні 2012 р. присвоєно вчене звання професора НТУ “ХПІ”;
з січня 2013 р. – професор кафедри менеджменту та оподаткування.

Професійний досвід

Загальний стаж роботи – 52 роки.

Стаж наукової роботи у вишах – 17 років – НТУ “ХПІ”.

За сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у розвиток національної освіти нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Дисципліни

Підприємницька діяльність

Методи прийняття управлінських рішень

Податкова система

Податкова політика

Наукові інтереси

Реструктуризація підприємств; реформування податкової системи.

Список праць

Монографії та навчальні посібники:

1 Соколенко В.А. Санационный менеджмент: реалии, проблемы, решения: монография –Харьков: Основа. 2001. – 250 с.
2 Соколенко В.А. Санационный аудит и финансовая несостоятельность субъектов предпринимательской деятельности: монография –Харьков: Основа. 2001. – 250 с.
3 Соколенко В.А. Санационная оценка рыночной стоимости предприятия: монография –Харьков: Основа. 2002. – 250 с.
4 Венчурный инновационный менеджмент: интегральное учебное пособие / [Ивин Л.Н., Куклин В.М., Соколенко В.А., Товажнянский В.Л.] /.  – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 388 с.
5 Санационный менеджмент реструктуризируемых предприятий: интегральное учебное пособие / [Ивин Л.Н., Куклин В.М., Соколенко В.А., Товажнянский В.Л.] – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 452 с.

Статті у фахових виданнях:
1 Соколенко В.А. Маркетингові аспекти в оподаткуванні /В.А. Соколенко //  Зб.  наук. пр. VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» 26-28 вересня 2013 року. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2013, с. 259-260.
2 Соколенко В.А.  Створення кластерів як перспективний напрямок інвестування промислових підприємств /В.А. Соколенко, І.В. Качур /Вісник НТУ “ХПІ”. Зб. наук. пр. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємств. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. № 49
3 Соколенко В.А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку /В.А. Соколенко, М.І. Усачов // Вісник НТУ  “ХПІ”. Зб. наук. пр.  Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. № 69 (1042)
4 Соколенко В.А. Підходи до інформаційного забезпечення антикризового управління /В.А. Соколенко //Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції (Макіївка – Ялта, 22-24 травня 2013 року). – Донецьк: Цифрова типографія, 2013, с. 174-176.
5 Соколенко В.А. Генеза діяльності небанківських фінансових посередників /В.А. Соколенко // Зб.  наук. пр. XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблемы устойчивого функционирования субъектов рыночной экономики Украины» 29-30 листопада 2013 року. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013, с. 155-157.

Контактна інформація

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПІ”, кафедра менеджменту та оподаткування, навчальний корпус 5, 4-й поверх, кімната 401.

Тел: (057) 707-62-22

E-mail: v_sokol@bk.ru

 

Comments are closed.