Старший викладач Кулик А. М.

куликКУЛИК  АННА 
 МИКОЛАЇВНА  

Посада: Старший викладач

Про викладача

закінчила НТУ “ХПІ” у 2004 році, кафедра менеджменту та оподаткування, спеціальність “менеджмент організацій”

Дисципліни

підприємницька діяльність
основи менеджменту (англійська мова)
операційний менеджмент (англійська мова)
стратегічний менеджмент (англійська мова)
ринок цінних паперів (англійська мова)
управлінський та податковий облік
податкова система

Наукові інтереси

податки
оподаткування нерухомості

Список праць

1) Проблеми оподаткування майна у країнах Європейського Союзу // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №51, 2008
2) Принципи оподаткування майна суб’єктів господарювання та фізичних осіб // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №1-1’, 2008
3) Аналіз досвіду Російської Федерації з впровадження та застосування податку на майно для юридичних осіб // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №18, 2009
4) Шляхи вирішення проблеми фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №05’, 2009
5) Аналіз можливості впровадження комбінованого податку на землю та нерухомість // Бизнес Информ, №4 (2) 2009
6) Теоретичні підходи впливу впровадження податку на нерухомість на екологічне оподаткування // Матеріали науково – практичного круглого столу «Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні», Національний університет державної податкової служби України 4 червня 2010 року, м. Ірпінь.
7) Визначення економічної сутності поняття нерухомості при введені податку на нерухоме майно // Вісник Національного технічного університету „ХПІ». – 2013. – № 49 (1022)
8) Участь у науково – практичному круглому столу «Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні» що проводилася в Національному університеті державної податкової служби України 4 червня 2010 року, м. Ірпінь. Опубліковані тези доповіді Кулик А.М. «Теоретичні підходи впливу впровадження податку на нерухомість на екологічне оподаткування», с. 90-92.
9) Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально – економічного розвитку підприємств», 27-28 жовтня 2010 р., НТУ «ХПІ», м. Харків
Опубліковані тези доповіді Кулик А.М. «Концептуальні основи побудови системи оподаткування нерухомості на основі її ринкової вартості »
Ст. 6-7
10) Кулик А.М. Новий податок на нерухомість в умовах реформування економіки України// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей V міжнар. наук.-практ. конф., [24–25 жовт. 2012 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2012. – С. 23.
11) Кулик А. М. Проблеми та недоліки податку на нерухомість у 2013 році// microCAD 2013: тези доповідей ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., [29–31 травня 2013 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2013. – С. 80.
12) Кулик А.М. Шляхи визначення об’єкту оподаткування при стягуванні податку на нерухомість// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф., [30–31 жовт. 2013 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2013. – С. 66.
13) Кулик А.М. Особливості формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні// Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф., [29–30 жовт. 2014 р., м. Харків] / Нац. техн. ун-т «Хар. політехн. ін-т» [та ін.]. – Х., 2014. – С. 36

Comments are closed.