International Scientific Conference, Ukraine International Scientific Conference, Kharkiv International Scientific Conference, NTU "KhPI"

Міжнародна науково-практична конференція

«Хімія, Біотехнології та Нанотехнології, Екологія та Економіка в Харчовій та Косметичній промисловості»

18-19 листопада 2022 року
Харків, Україна

  • Міністерство освіти і науки України
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Український державний хіміко-технологічний університет
  • Харківський національний університет внутрішніх справ
  • Національний університет “Львівська політехніка”
  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
  • University of Life Sciences in Lublin, Poland

 Адреса оргкомітету: Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2, кафедра органічного синтезу та фармацевтичних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Телефони: +38 (057) 707-61-41, +38 (057) 707-64-43,

E-mail: svitlanazirnova@gmail.com; chaplyginm@ukr.net; falaleevatatana7@gmail.com

Завантажити запрошення на конференцію:

Докладніше:

Посилання на збірники:

Матеріали цієї та попередніх конференцій на сайті бібліотеки НТУ “ХПІ” в архіві за посиланням.

Поширити: