Голова оргкомітету

Товажнянський Л.Л.,  д.т.н., проф., почесний ректор НТУ “ХПІ”, Україна.

 

Зам. голови оргкомітету

Куценко Сергій Анатолійович, доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедрою Органічного синтезу та фармацевтичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Україна.

 

Члени оргкомітету

Ewa Solarska, Prof. dr hab., Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodities, University of Life Sciences in Lublin, Польща.

Бобало Ю.Я.,  д.т.н., проф., ректор Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Бурмістр М.В., д.х.н., проф. Українського державного хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ, Україна.

Донченко Г.В.,  д.б.н., проф., член-кор НАНУ, завідувач відділу біохімії коферментів інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Жилякова Э.Т., д.фарм.н., проф. каф. фармацевтичних технологій Бєлгородського державного національного дослідницького університету, м. Бєлгород, Росія.

Жуков В.І., д.м.н., проф. кафедри біохімії ХМУ, Україна.

Капрельянц Л.Л., д.т.н., проф., проректор ОНАХТ,  Україна.

Кричковська Л.В., д.б.н., проф. Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна.

Панченко Ю.В., к.х.н., доц., заступник завідувача кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка», Україна.

Петрова І.А., д.ю.н., к.т.н., проф., Харківський національний університет внутрішніх справ.

Ніколаєнко Н.В., д.х.н., проф., завідувач кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів Дніпропетровського ДХТУ, Україна.

Шевчук С.В., гол. хімік ПП «Аромат», Україна.

 

Виконавчий секретар

Фалалеєва Т.В., НТУ “ХПІ”, Україна.

1

1

Докладніше:

 

Поширити: