Голова оргкомітету

Товажнянський Л.Л.,  д.т.н., проф., почесний ректор НТУ “ХПІ”, Україна.

Заст. голови оргкомітету

Куценко Сергій Анатолійович, доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедрою Органічного синтезу та фармацевтичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Україна.

 

Члени оргкомітету

Tamaz Mdzinarashvili, Full Prof., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Director of biophysical Graduate program, Director of Institute Medical and Applied Biophysics, Тбілісі, Грузія

Ewa Solarska, Prof. dr hab., Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodities, University of Life Sciences in Lublin, Польща.

Бобало Ю.Я.,  д.т.н., проф., ректор Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Гринченко О.О., д.т.н., проф., зав. кафедрою технології харчування ХДУХТ, м. Харків, Україна

Капрельянц Л.Л., д.т.н., проф., завідувач кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ, м. Одеса, Україна.

Кричковська Л.В., д.б.н., проф. Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна.

Панченко Ю.В., к.х.н., доц., кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка», Україна.

Петрова І.А., д.ю.н., к.т.н., проф., головний науковий співробітник Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України.

Ніколаєнко Н.В., д.х.н., проф., завідувач кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів Дніпропетровського ДХТУ, Україна.

Шевчук С.В., гол. хімік ПП «Аромат», Україна.

 

Виконавчий секретар

Спиридонов С.В., к.ф.н., доц.. НТУ «ХПІ», Україна.
Фалалєєва Т.В., к.т.н., доц.. НТУ «ХПІ», Україна.

Контактна інформація НТУ «ХПІ», Україна:
falaleevatatana7@gmail.com

khpiosftconference@ukr.net

1

1

Докладніше:

 

Поширити: