Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг статей, тез доповідей – 2–6 повних сторінок тексту формату А4; подається в електронній версії на адресу оргкомітету.

Назва файлу – прізвище автора/співавтора латинськими літерами.

Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог:

  • шрифт Times New Roman, кегль 14 через 1 інтервал, ставити примусовий перенос;
  • поля: зліва, справа, зверху  – 2,2 см, знизу – 3,0 см;
  • у першому рядку – назва доповіді прописними літерами, вирівнювання по центру, жирним 16 шрифтом;
  • у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів доповіді жирним шрифтом;
  • у третьому рядку – по центру курсивом повна назва організації, місто і електронна пошта, (шрифт напівжирний).

Рисунки, що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше 15×9 см із застосуванням форматів: bmp, tif, jpg. Розмір шрифту під рисунком – 14 пт. Рисунки, виконані за допомогою Word, повинні обов‘язково бути згруповані.


Контактна для подання матеріалів та додаткової інформації:

Заявки приймаються до 1 листопада 2022 р.

 

Приклад оформлення тез доповідей:

 

ВИВЧЕННЯ ДОМІШОК

Іванов О.Н., Сідоров В.О.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків,  email

 Текст статті.

 

Для участі в конференції необхідно до 1 листопада переслати в електронному вигляді: тези доповідей та заповнену заявку на участь у конференції. Матеріали прохання надсилати на електронну скриньку відповідно до секції публікації (наведених на цій сторінці). В назві файлу треба вказати номер секції та прізвище автора (авторів). Приклад: секція_2_Іваненко_Соколенко.doc. Надіслати на скриньку Khpiconferencesection2@gmail.com

 

При отриманні матеріалів, оргкомітет протягом 3 днів направляєна адресу автора листа «Матеріали прийняті». Авторам, що відправили матеріалина электронну поштута не отримали підтвердження їх отримання оргкомітетом, прохання продублювати заявку.

 

Завантажити запрошення на конференцію:

 

Докладніше:

 

Поширити: