Якісний склад кафедри органічного синтезу і нанотехнологій

 

П.І.Б. Посада Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Найменування навчальної дисципліни
Анан’єва Валерія Вікторівна Анан’єва Валерія Вікторівна Завідуюча кафедрою Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2006, «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік К.т.н.; 05.18.06 – Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів;
диплом № 045478тема дисертації: «Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної цінності»
1. Вступ до спеціальності, ХТОР, (48 год.)

2. Контроль якості у виробництві харчових добавок
(32 год.)

3. Технологія сировини у виробництві харчових добавок
(32 год.)

4. Хімія і технологія харчових добавок (32 год.)

5. Розробка комплексних харчових добавок

(32 год.)

6. Загальна технологія фармацевтичних виробництв (32 год.)

Бєлінська Анна Павлівна Бєлінська Анна Павлівна Доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2007р.;

«Технологія жирів та жирозамін-ників»; інженер-хімік-технолог.

К.т.н.; 05.18.06 –

Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів,

диплом ДК № 001674

Тема дисертації: «Технологія купажованої олії підвищеної біологічної цінності»

1. Вступ до спеціальності, ХТХДКЗ

(48 год.)

2. Хімічна інженерія харчових добавок

(32 год.)

3. Сучасні напрямки застосування харчових добавок, ч.1,2 (64 год.)

4. Основи наукових досліджень у виробництві харчових добавок і косметичних засобів (30 год.)

Гордієнко Анатолій Дмитрович Гордієнко Анатолій Дмитрович Професор Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1974р., спеціальність: «біохімія» кваліфікація біолог Доктор фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія,
Тема дисертації «Експериментальне обгрунтування створення нових гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенолів»
1. Вступ до спеціальності «Фармація, промислова фармація»
2. Наноструктури та наноматеріали у сучасних технологіях
3. Основи наукових досліджень у хімічній промисловості
4. Нанотехнології вуглецевих сполук в органічному синтезі та хімічних технологіях
5. Теоретичні основи фармтехнологій
6. Аптечна технологія ліків
Дем'яненко Віктор Григорович Дем’яненко Віктор Григорович Професор Харківський фармацевтичний інститут, 1970 р., спеціальність: фармація, кваліфікація: провізор. Доктор фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевти-ческого дела.
Тема – «Применение ионизирующего излучения в технологии лекарственных препаратов из растительного сырья»
1. Впровадження нових технологій у хіміко-фармацевтичній галузі, ч.1,2.
2. Контроль якості та безпека продукції хіміко-фармацевтичних виробництв
3. Промислова технологія готових лікарських засобів
4. Пакування та маркування готових лікарських засобів
Дістанов Віталій Баламірович Дістанов Віталій Баламірович Доцент Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна; 1975р.; «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів»; інженер-хімік-технолог К.х.н.; 05.17.05 – Технологія продуктів тонкого органічного синтезу; диплом ХМ № 02014248

старший науковий співробітник  кафедри технології органічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

тема дисертації: «Органические люминофоры и люминесцентные материалы на основе производных нафталевой кислоты и продуктов их превращений».

1. Основи тонкого органічного синтезу
(16 год.)2. Теорія хіміко-технологічних процесів органічного синтезу(16 год.)
Жирнова Світлана Вікторівна Жирнова Світлана Вікторівна Старший викладач Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002. «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог. «Інтелектуальна власність», 2012, фахівець з інтелектуальної власності. 1. Загальна хімічна технологія органічних речовин
(48 год.)2. Хімія і технологія основного органічного синтезу, ч.1,2 (48 год.)3. Технологія сировини косметичних виробництв
(32 год.)4. Якість сировини та продукції хімічних технологій
(32 год.)5. Застосування продуктів технології органічних речовин
(32 год.)
Кричковська Лідія Василівна Кричковська Лідія Василівна Професор Харківський державний університет ім.О.М. Горького; 1966р.; «Біологія»; біолог-фізіолог людини та тварин Д.б.н.; 03.00.20- Біотехнологія;
диплом ДД № 003588тема дисертації: «Создание био-логически активных продуктов на основе стабилизированного каротина биотехнологического происхождения» професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
1. Перспективні напрямки наукових досліджень
(32 год.)2. Токсикологія харчових добавок та парфумерно-косметичних засобів (32 год.) 
Мироненко Лілія Сергіївна Асистент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2010р.; «Біотехнологія біологічно-активних речовин»; інженер-біотехнолог 1. Фізичні методи аналізу органічних сполук (32 год.)

2. Методи дослідження органічних реакцій
(32 год.)

3. Основи наукових досліджень в хімічній промисловості (30 год.)

Овсяннікова Тетяна Олександрівна Старший викладач Харківський Державний Медичний Університет, 2000 р., спеціаліст, лікувальна справа МА НХ 014224. Реєстраційний № 390 1. Контроль якості у виробництві косметичних засобів (32 год.)

2.Мікробіологія виробництв харчових добавок і косметичних засобів (30 год.)

3. Хімія і технологія компонентів косметичних засобів (32 год.)

4.Впровадження нових технологій у парфумерно-косметичній галузі (32 год.)

5. Експертиза та безпека продукції виробництв харчових добавок і косметичних засобів (32 год.)

Петров Сергій Олександрович Петров Сергій Олександрович Доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2008; «Хімічна технологія органічних речовин»; інженер-хімік-дослідник К.т.н.; 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу;
диплом ДК № 037949
Тема дисертації: «Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на основі α,β-ненасичених кетонів»
1. Устаткування хімічних виробництв, ч1,2 (62 год.)

2. Устаткування виробництв харчових добавок і косметичних засобів ч.1,2
(72 год.)

4. «Принципи «зеленої хімії» та технології» (32 год.)

 

Фалалєєва Тетяна Василівна Фалалєєва Тетяна Василівна Доцент Харківський державний політехнічний університет, 1996, «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012, «Інтелектуальна власність», фахівець з інтелектуальної власності.

К.т.н.; 05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу; диплом ДК № 042303

Тема дисертації: «Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду»

 

1. Хімія і технологія ароматичних сполук (32 год.)

2. Хімічна інженерія поверхнево активних речовин
(48 год.)
3. Хімія і технологія синтетичних лікарських сполук (48 год.)

4. Хімія і технологія органічних барвників та люмінофорів (32 год.)

5. Хімія і технологія проміжних продуктів (32 год.)

Міхедькіна Олена Йосипівна Професор кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить Харківський політехнічний інститут 1971, факультет технологіі органічних речовин, технологія жирів, інженер-хімік-технолог Кандидат хімічних наук, 02.00.03- органічна хімія

ХМ N 014336, тема дисертації «a,β-непредельные кетони с конъюгированной системой частино включенной в цикл»; доцент кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології НТУ «ХПИ», ДЦ АР N 001229

1. Хімія і технологія ненасичених вуглеводнів (32 год.)