Якісний склад кафедри органічного синтезу і фармацевтичних технологій

_______________ ПІБ Посада Найменування закладу, якій закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Найменування освітнього компонента
Куценко Сергій Анатолійович Куценко Сергій Анатолійович

ORCID 0009-0005-7194-0707

Завідуючий кафедрою Харківський фармацевтичний інститут, 1990р.,

спеціальність «Фармація», провізор

 

Доктор фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 -Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація «Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен».

Доцент кафедри заводської технології ліків

Промислова технологія готових лікарських форм

Методи аналізу фармацевтич-них субстанцій

Наноструктури та наноматеріали у сучасних технологіях

Основи наукових досліджень у виробництві харчових добавок і косметичних засобів

Стрілець Оксана Петрівна

ORCID 0000-0003-0846-8663

Scopus  56149788000

Web of Science 5979-2020

професор Українська фармацевтична академія, 1993р.,

спеціальність «Фармація», провізор

 

НФаУ, 2018 р., спеціальність – Науки про освіту, ОП Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів

Доктор фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 -Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

«Наукове і експериментальне обгрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії».

Професор кафедри біотехнології

Фармацевтична розробка космецевтичних препаратів

Основи наукових досліджень за фахом

Фармацевтична ботаніка

Контроль якості та безпека хіміко-фармацевтичних виробництв

Обладнання та основи проектування фармацевтичних виробництв

Стрельников Леонід Семенович

ORCID 0000-0002-0883-470X

Scopus  56150712500

 

професор Харківський державний фармацевтичний інститут, 1972р.,

спеціальність «Фармація»,

провізор

Доктор фармацевтичних наук

зі спеціальності  15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

«Технологічні і біофармацевтичні аспекти створення ліпосомальних препаратів на основі активних дисперсних середовищ».

Професор кафедри мікробіології

Промислова мікробіологія і санітарія

Промислова біотехнологія

Аптечна технологія ліків

Належні фармацевтичні практики

Технологія парфумерно-косметичних препаратів

Спиридонов Сергій Володимирович

 

ORCID 0000-0003-0419-0983

доцент Українська фармацевтична академія, 1993р.,

спеціальність «Фармація», провізор

 

Кандидат фармацевтичних наук

зі спеціальності  15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

«Розробка складу та технології венотропних препаратів на основі натуральних порошків рослин».

Доцент кафедри заводської технології ліків.

Промислова технологія готових лікарських форм

Аспекти створення лікарських засобів

Тара та пакування фармацевтичних препаратів

Нанотехнології у фармації

 

Савченко Людмила Григорівна доцент Харківський фармацевтичний інститут,
1978 р., спеціальність«Фармація», провізор
Кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності 14.00.25 – фармакологія; «Сравнительное исследование препаратов бессмертника и их заменителей в ряду производных карбоновых кислот».

Доцент по кафедрі біологічної хімії.

Фармакологія

Фармакогнозія з основами біохімії

Впровадження нових технологій у хіміко-фармацевтичній галузі

Розробка комплексних харчових добавок

 

 

Тімофеєв Сергій Вікторович доцент Харківський фармацевтичний інститут,

1985 р. спеціальність

«Фармація», провізор.

Кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія «Синтез, дослідження і фармакологічна активність 2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-діоксид-3-уксусной
кислоти і її похідних».
Доцент по кафедрі органічної хімії.
Вступ до спеціальності (з ознайомчою практикою)

Фармацевтична хімія і фармакогнозія

Хімія та основи аналізу лікарських субстанцій

Загальна технологія фармацевтичних виробництв

Дістанов Віталій Баламірович

 

Дістанов Віталій Баламірович

 

ORCID: 0000-0002-3170-5252

доцент Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна; 1975р., спеціальність «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів»; інженер-хімік-технолог К.х.н.; 05.17.05 – Технологія продуктів тонкого органічного синтезу; диплом ХМ № 02014248

старший науковий співробітник  кафедри технології органічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

тема дисертації: «Органические люминофоры и люминесцентные материалы на основе производных нафталевой кислоты и продуктов их превращений».

Основи тонкого органічного синтезу
Теорія хіміко-технологічних процесів органічного синтезу.
Жирнова Світлана Вікторівна старший викладач Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002р, спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог. «Інтелектуальна власність», 2012р.,

фахівець з інтелектуальної власності.

Загальна хімічна технологія органічних речовин
Хімія і технологія основного органічного синтезу, ч.1,2 Технологія сировини косметичних виробництв
Якість сировини та продукції хімічних технологій
Застосування продуктів технології органічних речовин
Кричковська Лідія Василівна

 

Кричковська Лідія Василівна професор Харківський державний університет ім.О.М. Горького; 1966р.; спеціальність «Біологія»; біолог-фізіолог людини та тварин Д.б.н.; 03.00.20- Біотехнологія;
диплом ДД № 003588тема дисертації: «Создание биологически активных продуктов на основе стабилизированного каротина биотехнологического происхождения» професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
Перспективні напрямки наукових досліджень
Токсикологія харчових добавок та парфумерно-косметичних засобів
Овсяннікова Тетяна Олександрівна

ID Scopus: 57222751249.

ID Web of Science:

HZL-8387-2023

Research Gate:

profile/Ovsiannikova-
Tetiana

доцент Харківський Державний Медичний Університет, 2000 р., спеціаліст, лікувальна справа МА НХ 014224. Реєстраційний № 390 К.т.н.;03.00.20 – Біотехнологія Диплом ДК № 056431 Тема дисертації «Розробка технології пресованих хлібопекарських дріжджів, збагачених йодом і селеном»

Доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій

Хімія і технологія компонентів харчових добавок та косметичних засобів ;

Контроль якості у виробництві косметичних засобів;

Контроль якості у виробництві харчових добавок

Експертиза та безпека продукції виробництв харчових добавок і косметичних засобів;

Мікробіологія виробництв харчових добавок і косметичних засобів

Петров Сергій Олександрович

 

Петров Сергій Олександрович

 

Scopus: 57208851360

ORCID: 0000-0001-6500-5310

 

професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2008р; спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин»; інженер-хімік-дослідник К.т.н.; 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу;
диплом ДК № 037949
Тема дисертації: «Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на основі α,β-ненасичених кетонів»Доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
Основи проектування виробництв харчових добавок та косметичних засобів

Основи проектування хімічних виробництв

Принципи «Зеленої хімії»

Хімія ненасичених

Устаткування  харчових та косметичних виробництв

Устаткування хімічних виробництв

Фалалєєва Тетяна Василівна Фалалєєва Тетяна Василівна

ORCID: 0000-0003-0021-4917

 

доцент Харківський державний політехнічний університет, 1996р., спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012р., «Інтелектуальна власність», фахівець з інтелектуальної власності.

К.т.н.; 05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу; тема дисертації: «Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук,  похідних нфталевого ангідриду»

Доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій

 

Хімія і технологія ароматичних сполук

Хімічна інженерія поверхнево активних речовин

Хімія і технологія проміжних продуктів

Хімія і технологія синтетичних лікарських сполук

Хімія і технологія органічних барвників і люмінофорів