СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЗА 2017 г.

 1. Arkhiiereiev S. Prospects and challenges of restructuring transaction sector under the effect of the EU -Ukraine association agreement / S. Arkhiiereiev // StudiaEkonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.-Nr 272/2016. — P. 143-152.
 2. Arkhiiereiev S.Ukrainian international business under influence of EU-Ukraine association agreement / S. Arkhiiereiev // Міжнародний бізнес як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2016 року ) / За заг. ред. проф. Архієреєва С.І. – Х., 2016. –С. 124-126.
 3. Mytrofanova A. Government budget deficit: essence, factors, indices / A. Mytrofanova // International Interdisciplinary Doctoral Conference. – Third edition. – p. 93-94.
 4. Pererva P. Motivation of personnel on machine-building enterprise / Pererva, O. Gutsan, T. Diachenko// MérlegésKihívások = Balance and Challenges: 10 nemzetközitudományoskonferencia, 2017, október 17-18, Miskolc-Lillafüred / FelelősszerkesztőM. Veresné Dr.Somosi. – Miskolc : MiskolciEgyetemGazdaságtudományi Kar, 2017. – O. 100-106.
 5. Shkodina I. Monetary policy as a factor of global financial market volatility increasing /I. Shkodina, Y. Yehorova, V. Yatsyna//Financial and credit activity:problems of theory and practice. — Vol 1, № 22 (2017), 307-314 p.
 6. Абрамов Ф.В. Перспективи впровадження новітніх технологій в вищій освіті в умовах домінування побічного попиту на вищу освіту / Ф.В. Абрамов // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – с. 185-187.
 7. Архиереев С.И. Проблемы переориентации внешней торговли Украины / С.И. Архиереев // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 142.
 8. Архиереев С.И. Управление международным бизнесом как внутрифирменный уровень международных экономических отношений / С.И. Архиереев // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – с. 93-101.
 9. АрхиереевС. Международные экономические отношения управления международным бизнесом / С. Архиереев // Труды XII-ой междунар. научно-практической. конф. «Исследование и оптимизация экономических процессов «Оптимум — 2016». — 7-9 декабря 2016 р. — Х., 2016. — С. 148-150.
 10. Архиереев С. Международный бизнес как микроэкономическая подсистема международных экономических отношений / С. Архиереев // Міжнароднийбізнес як фактор розвитку. МатеріалиВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференції (21 квітня 2016 року )/ За заг. ред. проф. Архієреєва С.І. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –С 8-12.
 11. Архиереев С. Управление международным бизнесом как внутрифирменный уровень международных экономических отношений / С. Архиереев // Проблеми та перспективиформуваннянаціональноїгуманітарно-технічноїеліти: Зб. наук. праць / за ред. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), Т. 1. – Харків: 2017. – С. 93-101.
 12. АрхієреєвС. Інноваційна складова технологічного середовища міжнародного бізнесу / С. Архієреєв // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Праці VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (16-20 травня – 2017 р.) за редакцією Савченко О.І.– Х., 2017. –С.47-49.
 13. Волоснікова Н.М. Адаптаційна ефективність інтегрованої логістизації процесів / Н.М. Волоснікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 160.
 14. Волоснікова Н.М. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами бізнесу в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності / Н.М. Волоснікова // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – с. 101-109.
 15. Губанова Н.Н. Альтерглобалізм та глобальна трансформація світової економіки / Н.Н. Губанова, С.О. Климова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Економіка» — Харків: ХНПУ, 2017. – Вип.7. – С.33-41.
 16. Губанова Н.Н. Социальная ответственность бизнеса как один из инструментов оптимизации экономического и соціального положення Украины / Н.Н. Губанова, Д.А. Пустовит // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 109-117.
 17. Двинских В.Н. «Економика доминирования» Ф. Перру и проблемы социально-экономического развития Украины / В.Н. Двинских// Вiсник національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Серія; Технічний прогрес та ефективність виробництва, 2016. – 47 (1219).
 18. Двинских В.Н. Исторический опыт современного социалдемократизма и возможность его использования в Украине / В.Н. Двинских // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 117-132.
 19. Демьохіна О.О. «Зелена» трансформація економіки: бар’єри та можливості сталого розвитку / О.О. Демьохіна // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 132-139.
 20. Демьохіна О.О. Дослідження проблем екологічної освіти в Україні / О.О. Демьохіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 175.
 21. Дяченко Т.А. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні / Т.А. Дяченко // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 139-146.
 22. Дяченко Т.А. Інноваційна складова в дослідженні ефективності підприємств / Т.А. Дяченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 177.
 23. Климова С.О. Соціальні аспекти глобалізації / С.О. Климова // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 153-161.
 24. Климова С.О. Створення Балто-Чорноморського Союзу як зміцнення економічної і політичної платформи України / С.О. Климова, Н.Н. Губанова // вісник НТУ ХПІ. – 2016. – № 27 (1199). – с. 112-115.
 25. Максименко Я.А. Конкурентні переваги підприємств з надання ремонтних послуг / Я.А. Максименко, Т.А. Дяченко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 197-198.
 26. Максименко Я.А. Проблема иммиграции в Украине / Я.А. Максименко, К.Ю. Аянот // Труди VІІ Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2016» — Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.261-263.
 27. Максименко Я.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств / Я.А. Максименко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 220.
 28. Митрофанова А.С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика / А.С. Митрофанова // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – с.105-112.
 29. Митрофанова А.С. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу / А.С. Митрофанова, Л.В. Лебедева // Бізнес Інформ. – 2017. – №2. – С.65-72.
 30. Митрофанова А.С. Проблеми розвитку ринкових відносин у сфері вищої освіти в Україні / А.С. Митрофанова, Л.В. Лебедева // Викладання економічних дисциплин в умовах глобалізації та європейської інтеграції України: збірник матеріалів Міжнородної науково-методична конференція, 02 грудня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 16-17.
 31. Митрофанова А.С. Сучасне становище та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / А.С. Митрофанова // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 161-168.
 32. Назаренко О.В. Аналіз місця України в міжнародних економічних рейтингах / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 231.
 33. Назаренко О.В. Про запровадження цивілізованого бізнесу з утилізації відходів в Україні / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – с. 168-183.
 34. Побережна К.В. Визначення стратегічнх цілей на засадах соціальної відповідальності при формуванні відносин з персоналом / К.В. Побережна // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 183-190.
 35. Решетняк Н.Б.Socialfocusofbusiness: theoreticalandpracticalaspects / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко, О.В. Попадинець // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»: Зб. наук. пр. / За заг. редакцією акад. НАПН України І.Ф.Прокопенка. – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип. 17, – С. 148-154.
 36. Яцина В.В. Забезпечення економічної ефективності промислових підприємств / В.В. Яцина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 299.
 37. Яцина В. Ознаки трансакційних видатків та втрат промислового підприємства / В. Яцина // Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. – P.160-164.
 38. Яцина В.В. Соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах функціонування господарських структур / В.В. Яцина, В.С. Самойленко // Проблемита перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб. наук. праць / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – с. 208-217.