Конференції, конкурси, олімпіади

картинка книги + шапочка

26 травня 2017 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у травні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Ляш К.С. Аналіз позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності;

2) Спасьонова А. В. Аналіз інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.

____________________________________________________________________________________

28 квітень 2017 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у квітні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Лисенко Н.І. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України;

2) Розуван Т.А. Об экологических последствиях добычи угля в Украине.

____________________________________________________________________________________

В НТУ«ХПІ» 5-6 квітня відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес». На пленарному засіданні виступив з доповіддю студент 4 курсу БФ факультету Шпитальний В.В. з доповіддю на тему «Валютна політика в сучасній Україні». Науковий керівник – Максименко Я.А.

В роботі конференції прийняли участь студенти провідних ВНЗ Харкова: НТУ «ХПІ», ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХІ ДВНЗ «УБС», УІПА, ХНТУСГ ім. П. Василенка, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; а також БДТУ ім. В. Г. Шухова.

На секції «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації» студенти виступили з цікавими доповідями і взяли активну участь у науковій дискусії.
За високі результати у роботі конференції студенти нагороджені грамотами.

____________________________________________________________________________________

31 березня 2017 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у березні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Грідасова К.Г. Сучасні підходи до сутності фінансового стану підприємства;

2) Пурахіна А.С. Участь України в процесах світової економічної інтеграції.

____________________________________________________________________________________

27 лютого 2017 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у лютому обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Голенищева О. В. Цикличность экономического развития и внешняя торговля Украины;

2) Калашник Т.С. Особливості тіньової економіки в Україні.

____________________________________________________________________________________

27 січня 2017 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у січня обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Панченко А. С. Проблеми пристосування України до торгового режиму країн ЄС в умовах глобалізації;

2) Баринова А. А. К вопросу о социальной ответственности бизнеса.

____________________________________________________________________________________

23 грудня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у грудні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Аянот К. Ю. Современная социал-демократия: истоки, эволюция, экономическая программа;

2) Новікова А. Є. Соціально відповідальна поведінка роботодавця у разі скорочення працівників;

3) Юр М. В. Пріоритетні напрямки політики наповнення державного бюджету.

____________________________________________________________________________________

25 листопада 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у листопада обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Буткова А. Ю. Шляхи економічного вирішення проблем утилізації відходів в Україні;

2) Гурова Ю. В., Мірошник М. В. Дослідження товарної політики підприємства як фактору його конкурентоспроможності в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

____________________________________________________________________________________

25 жовтня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у жовтні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Мерзлікіна Ю. М. Корупція – ракова пухлина економіки України;

2) Рязанова Л. А. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Украины.

____________________________________________________________________________________

30 вересня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у вересні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Курячий В. С. Формування системного підходу до аналізу ефективності діяльності підприємства;

2) Пустовит Д. А. Новації у сфері державних закупівель в умовах трансформаційної економіки.

____________________________________________________________________________________

29 березня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у березні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Грибинюк Д.В. Економічна ефективність застосування альтернативної енергетики в України;

2) Дунская А.Н. Влияние эмиграции высококвалифицированных кадров на экономическое развитие Украины.

_____________________________________________________________________________________

28-29 березня 2016 року на базі кафедри економіки Кременчуцького національного IMG_00919університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія нагородила студенток гр. Ек-53 а Буткову Анастасію (на фотографії – по центру) та Мантрову Єлизавету (на фотографії – праворуч) дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – Назаренко Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії (на фотографії – ліворуч)).

Колектив кафедри щиро вітає з перемогою студентів та наукового керівника та бажає подальших успіхів і здобутків!

Нехай конкурс розкриє перед Вами нові обрії, можливості щодо пізнання себе та світу!

 

 ___________________________________________________________________________________  

29 лютого 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у лютому обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Кашара А. В. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса Украины в условиях глобализации;

2) Молокова А. В. Проблемы и перспективы развития фондового рынка Украины.

__________________________________________________________________________________

 

30 жовтня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у жовтні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Арестова А.Л. Домашние хозяйства в экономике Украины;

2) Штанько Н.В. Проблема дефіциту енергоресурсів в Україні.

                                                                                                                           __________ 

30 вересня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у вересні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Черкашина О.Л. Технологічні трансформації економіки Україїни в умовах сучасної глобалізації;

2) Девицька В.С. Модернізація української економіки в умовах глобалізації.

                                                                                                                                                    

15 червня 2015 р.  До уваги учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (7-8 квітня 2015 р.), секція № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації».

Завантажити матеріали конференції можна переходячи за посиланням:

Скачати тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (7-8 квітня, 2015 р.).

Оргкомітет конференції

                                                                                                                                                         

30 травня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у травні обрані кращі студентські наукові роботи (докладніше).

                                                                                                                                                        

22 травня 2015 р. Студентки НТУ «ХПІ» Грибинюк Дар’я і Дунська Анна взяли участь у роботі Круглого столу «Проблеми забезпечення сталого розвитку економіки України» в рамках святкування Дня Науки в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ. Тема наукової роботи Грибинюк Д. – «Розвиток альтернативних джерел енергії та економічна ефективність їх застосування». Науковий керівник – к.е.н., доц. Губанова М.М. Тема виступу Дунскої Анни – «Економічний ефект «витоку мізків» в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доц. Волоснікова Н.М. Студентки нагороджені почесними грамотами.

Бажаємо успіхів в подальшій науковій роботі!

                                                                                                                                                     

23 квітня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у квітні обрані кращі студентські наукові роботи (докладніше).

                                                                                                                                                     

У Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Галузева конкурсна комісія нагородила дипломом другого ступеня студентку економічного факультету НТУ «ХПІ» Грибинюк Дар`ю (докладніше). 

                                                                                                                                                _

7-8 квітня 2015 р.  Пленарне засідання Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» та робота секції № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації»  (голова секції проф. Архієреєв С.І.; секретар секції  –  ст. викл. Двінських В.М.). Докладніше.

                                                                                                                                                  

20 березня 2015 р.  За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у березні обрані кращі студентські наукові роботи  (докладніше).