Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв, Н.М. Волоснікова. – Харків: НТУ «ХПИ», 2015.

Скачати у форматі PDF