Методические указания к выполнению контрольной работы

Вимоги до виконання контрольної роботи

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання розрахункових робіт для студентів економічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та написання реферативних робіт для студентів економічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та написання реферативних робіт для студентів технічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання розрахункових робіт для студентів технічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.

МІКРОЕКОНОМІКА. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання розрахункових робіт для студентів заочної форми навчання.

МАКРОЕКОНОМІКА. Навчально-методичний посібник для студентів економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та написання реферативних робіт для студентів економічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання розрахункових робіт для студентів економічних спеціальностей НТУ «ХПІ» заочної форми навчання.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. Навчально-методичний посібник для студентів менеджерських спеціальностей заочної форми навчання.

СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання завдань для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та виконання розрахункових робіт для студентів менеджерських спеціальностей заочної форми навчання.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання реферативних завдань для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Методичні вказівки до вивчення навчального курсу та написання реферативних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.