Міжнародна діяльність

Кафедра загальної економічної теорії з 1990-х років по сьогоднішній день бере активну участь у міжнародній співпраці з університетами Європи та США. Науково-дослідницькі та організаційні проекти, а також програми підвищення кваліфікації реалізуються в рамках визнаних у світі програм TEMPUS та INTAS.

Здобутки кафедри у сфері міжнародної діяльності по основних проектах:

Період Проект Університет (країна)
1990-ті роки «Особливості приватизації державних підприємств в Україні» Університет м. Магдебург (Німеччина)
1993–1995 TEMPUS: «Програма освіти і підвищення кваліфікації по економічній теорії» Університет м. Магдебург (Німеччина)
1997–1998 Проект зі створення на економічному факультеті нової спеціальності «Комерційний інжиніринг» Бельгія
1999–2000 INTAS: «Реструктуризація економіки України» Університет м. Магдебург (Німеччина)
2000 TEMPUS: продовження роботи по проекту «Комерційний інжиніринг» Університет м. Антверпен (Голландія)
2004–2005 «Європейські студії» м. Л’єж (Франція)
2008 Міжнародний грант «Партнерство зі Сходом» Університет м. Магдебург (Німеччина)

Протягом 1998–2016 років  викладачі та аспіранти кафедри успішно виконали програми стажування в університетах Німеччини, Австрії, США, Великої Британії, Чехії, Франції, Голландії, Угорщини. Результатом цієї роботи стало не тільки зростання професіоналізму та накопичення досвіду викладачів, але й видання навчальних посібників, підготовка доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Проф. Архієреєв С.І. протягом тривалого періоду плідно співпрацює з Магдебурзьким університетом. Зараз наукове співробітництво продовжується в межах дослідження економічної структури та трансакційного сектору України та Німеччини.