Перша соціально-економічна дисципліна в ХПІ

 «Въ институтъ преподаются: …химическая технология, металлургія, политическая экономія и статистика, бухгалтерія…» – из Устава Харьковского Технологического Института (1885 р.)

Викладання політичної економії в технічних учбових закладах в XIX-му сторіччі було загальноприйнятою практикою – курс читався з моменту створення в Санкт-петербурзькому Практичному Технологічному Інституті, Санкт-петербурзькому Гірському Інституті, Ризькому політехнічному училищі. У Статуті Харківського Технологічного Інституту у момент заснування також природним чином були передбачені політична економія і статистика.

Ректор ХТУ В.Л. Кирпичов писав: «Знаніе основаній политической экономіи очень важно если не для всехъ питомцевъ Института, то для многихъ изъ нихъ, на долю которыхъ придется более широкая деятельность, …знакомство съ общими законами, управляющими производствомъ, распределениемъ богатствъ страны и другими положеніями ученія о народномъ богатстве».

В.Л. Кирпичов веде переговори з професором Харківського Імператорського Університету Володимиром Фавстовічем Левітським про викладання політекономії і просить його скласти програму курсу. Левітський до прохання відноситься з великою готовністю і відповідає згодою.

Так на п’ятому році навчання в другому півріччі політекономія вводиться в число дисциплін, що викладаються, у вигляді трьох лекцій в тиждень. Програма курсу включає як питання, що розглядаються сучасною економічною теорією, такі, як основний і оборотний капітал, форми виробництва, відсотки на капітал; так і забуті нині історія протекційних традицій в Росії, державна і суспільна добродійність (по матеріалах Держ. Архіву Х.о. Фонд-770, д. №281 «Про введення викладання Фабричної гігієни і політичної економії»).