Наукова робота студентів

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів. stud_nagr

Головний напрям роботи із студентами з метою підвищення рівня їх знань, економічної та загальної культури передбачає:

1. Проведення І туру Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів НТУ «ХПІ» з таких навчальних дисциплін:

• Економічна теорія (відповідальний викладач – доц. Решетняк Н.Б.).

• Мікроекономіка (відповідальний викладач – доц. Волоснікова Н.М.).

• Макроекономіка (відповідальний викладач – доц. Волоснікова Н.М.).

• Міжнародні економічні відносини (відповідальний викладач – доц. Клімова С.О.).

• Міжнародна економіка (відповідальний викладач – доц. Максименко Я.А.).

• Національна економіка (відповідальний викладач – доц. Назаренко О.В.).

2. Організація роботи Студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії. СНТ створене з метою поглиблення знань, всебічного розвитку, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів НТУ «ХПІ», розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Основні завдання СНТ:

• залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

• оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

• оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

• організація та розвиток міжфакультетського, міжуніверситетського, міжнародного наукового співробітництва;

• узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи студентів.

Студентське наукове товариство кафедри загальної економічної теорії активно набирає оберти в пошуку обдарованих, активних студентів НТУ «ХПІ». До команди СНТ вже входять сотні представників усіх факультетів нашого університету. Членство в Науковому товаристві дає можливість кожному не тільки брати участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних проектах, конкурсах, конференціях, семінарах і інших науково-практичних заходах, але й втілювати у життя власні ідеї та ініціативи, спільно з однодумцями самореалізуватись на студентській науковій ниві.

На засіданнях СНТ розглядаються актуальні аспекти проблем сучасної економічної теорії, зокрема макро- та мікроекономіки, політичної економії, міжнародної економіки, історії економіки та економічної думки. За останні роки підготовлено понад 100 наукових студентських робіт за науковим керівництвом викладачів кафедри.