Наукова діяльність

  • Оптимізація технологічних процесів холодного видавлювання і конструкцій штампів.
Науковий керівник професор Євстратов В.О. За результатами НДР і ДКР в цій області було опубліковано 4 монографії, понад 100 статей, отримано 50 авторських свідоцтв, 5 медалей ВДНГ. Була захищена докторська і 18 кандидатських дисертацій.
  • Автоматизоване проектування процесів видавлювання і конструкцій високостійких штампів для видавлювання.
Науковий керівник професор Євстратов В.О. За цим напрямком були захищені 3 кандидатські дисертації, створена одна з перших версій САПР штампів для холодного видавлювання, опубліковано більше 20 статей.
  • Розробка і дослідження технологічних процесів виробництва гнутих профілів.
Проектування обладнання для виготовлення гнутих профілів нового покоління, у тому числі модульного, мобільного, трансформованого. Науковий керівник доцент Плеснецов Ю.О. У цій області опубліковано монографію, понад 70 науково-технічних статей, зроблено 30 винаходів, отримано 5 медалей ВДНГ. За цим напрямком було захищено 2 кандидатські дисертації, та підготовлено до захисту ще 2 кандидатські дисертації.
  • Наукові дослідження та конструкторсько-технологічні розробки в області оптимізації технологічних процесів і конструкцій твердосплавних штампів.
За цим напрямком була захищена 1 кандидатська дисертація, опублікована: 1 наукова робота і більше 20 статей.
  • Наукові дослідження в галузі теорії пластичної деформації і технології обробки металів тиском.
Опубліковані підручник та задачник для студентів машинобудівних вузів:
Євстратов В.О. Теорія обробки металів тиском.
Євстратов В.О. Теорія обробки металів тиском: Збірник завдань і вправ.
Опубліковано більше 20 наукових статей.
  • Психолого-педагогічні та організаційні засади підвищення якості підготовки фахівців в технічних вузах
За цим напрямком професором Євстратовим В.О підготовлено і опубліковано 5 робіт .
  • Дослідження напружено-деформованого стану металу і вимірів енергосилових параметрів технологічних процесів ОМТ з використанням геометричних і тензометричних методів, а також основних стандартних випробувань на розтягнення, стискання, визначення твердості за Віккерсом та по Брінелю.