Структурні підрозділи

Лабораторія кафедри ОМТ

lab-omd1lab-omd2У 1960-х роках при НТУ «ХПІ» була створена перша і єдина в Україні галузева лабораторія «Твердосплавні штампи». Лабораторія виконувала системні дослідження властивостей твердих сплавів, конструкцій твердосплавних робочих деталей, конструкцій штампів з твердосплавними робочими частинами, випробуванням штампів на міцність і стойкость, оцінювала економічну ефективність твердосплавних штампів. Зараз це база для: проведення лабораторних, практичних робіт для студентів; науково-дослідних робіт для магістрів і аспірантов; робіт пов’язаних з госпдоговірної тематикою яку веде кафедра.

Філія кафедри ОМТ з-д. Малишева

IMG_7894При кафедрі створена та успешно працює філія. Філія організована на ХНТК (Харківському науково-технологічному центрі) при ВО «Завод ім. Малишева ». Матеріальна база філії включає унікальне обладнання: – два кувальних комплексу на базікувального гідравлічного преса 15 мН і кувального паровоздушного молота з масою падающіх частин 6,0 т, які обладнані IMG_8010маніпуляторами і нагрівальними пристроями;-паровоздушний штампувальний молот з масою падаючих частин 16,0 т. на віброізольованого фундаменті; – Стан поперечно-клинової прокатки. Це, а також серійне обладнання дозволяє студентам на практиці познайомитися з сучасними видами устаткування, технологічними процесами, засобами механізації та автоматизації, застосуванням САПР.