Розклад навчальних занять

Розклад навчальний занять
(весняної семестр 2022 н.р.)

ХТ-121е

Дні Години Тиж Навчальні заняття
Понеділок 830–1005 І Органічна хімія, ч.1 Лб ХК каф.
ІІ
1025–1200 І Органічна хімія, ч.1 Лб ХК каф.
ІІ
1235–1410 І Органічна хімія, ч.1 Лб ХК каф.
ІІ Іноземна мова 4 ХК
1430–1605 І Промислова екологія каф. Пз КТПЕ
ІІ Іноземна мова 4 ХК
Вівторок 830–1005   Фізика, ч.1 Лк
1025–1200   Вища математика, ч.1 Лк
1235–1410   Загальна та неорганічна хімія, ч.1 Лк
Середа 1025–1200   Фізика, ч.1 Лб
1235–1410   Загальна та неорганічна хімія,ч.1 Лб
1430–1605 І Загальна та неорганічна хімія,ч.1 Лб
ІІ
Четвер 830–1005   Вища математика, ч.1 Пз 304 ГАК
1025–1200   Історія та культура України Пз 9 ХК
П’ятниця 1025–1200   Органічна хімія, ч.1 Лк ХК каф.
1235–1410 І Промислова екологія Лк каф. КТПЕ
ІІ
1430–1605 І Історія та культура України Лк
ІІ

ХТ-118е

Дні Години Тиж Навчальні дисципліни
Понеділок 1235–1410 Основи біохімії у технології одержання ЛФП  Лк, Нескорожена Г.Д.
1430–1605 Обладнання виробництва пігментованих ЛФМ  Лк, Корягін А.Г.
1625–1800 І Обладнання виробництва пігментованих ЛФМ  Лк, Корягін А.Г.
ІІ Основи біохімії у технології одержання ЛФП  Пз, Нескорожена Г.Д.
Вівторок 1025–1200 Обладнання виробництва пігментованих ЛФМ  Пз, Корягін А.Г.
1235–1410 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лб, Нескорожена Г.Д.
ІІ Фізико-хімія формування полімерних покрить Лб. Крамаренко В.Ю.
1430–1605 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лб, Нескорожена Г.Д.
ІІ Фізико-хімія формування полімерних покрить Лб. Крамаренко В.Ю.
1625–1800 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лб, Нескорожена Г.Д.

ІІ

Фізико-хімія формування полімерних покрить Лб. Крамаренко В.Ю.
Середа 1430–1605 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лк, Нескорожена Г.Д.
ІІ Фізико-хімія формування полімерних покрить Лк. Крамаренко В.Ю.
1625–1800 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лк, Нескорожена Г.Д.
ІІ Фізико-хімія формування полімерних покрить Лк. Крамаренко В.Ю.
Четвер 1625–1800 І Основи фізико-хімії та технології пігментованих ЛФМ Лк, Нескорожена Г.Д.
ІІ Фізико-хімія формування полімерних покрить Лк. Крамаренко В.Ю.

ХТ-119е

Дні Години Тиж Навчальні заняття
Понеділок 1025–1200 Основи колориметрії Пз,  Нескорожена Г.Д.
1235–1410 І Принципи “зеленої” хімії та технології Пз,   Петров С.О.
ІІ Принципи “зеленої” хімії та технології Лб,   Петров С.О.
1430–1605 І Колоїдна хімія полімерних дисперсних систем Пз, Нескорожена Г.Д.
ІІ
Вівторок 1025–1200   Основи фізики полімерів Лк, Крамаренко В.Ю.
1235–1410 І Основи фізики полімерів Лк, Крамаренко В.Ю.
ІІ Основи технології полімерів Лк, Корягін А.Г.
1430–1605   Основи технології полімерів Лк, Корягін А.Г.
Четвер 830–1005 І Контроль та керування хіміко-технологічними процесами Лк
ІІ
1025–1200   Принципи “зеленої” хімії та технології Лк,  Петров С.О.
1235–1410   Колоїдна хімія полімерних дисперсних систем Лк, Нескорожена Г.Д.
1430–1605   Основи колориметрії Лк,  Нескорожена Г.Д.
П’ятниця 830–1005 І Основи технології полімерів Лб, Корягін А.Г.
ІІ Основи фізики полімерів Лб, Крамаренко В.Ю.
1025–1200 І Основи технології полімерів Лб, Корягін А.Г.
ІІ Основи фізики полімерів Лб, Крамаренко В.Ю.
1235–1410   Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

ХТ-М121е

Дні Години Тиж Навчальні заняття
Понеділок 1025–1200 І Обладнання та проектування виробництв одержання лакофарбових покрить Лк, Корягін А.Г.
ІІ
1430–1605 І  
ІІ Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лк, Нескорожена Г.Д.
1625–1800 І Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лк, Нескорожена Г.Д.
ІІ
Вівторок 1235–1410 І Обладнання та проектування виробництв одержання лакофарбових покрить Пз, Корягін А.Г.
ІІ
1430–1605 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лб, Крамаренко В.Ю.
ІІ Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лб, Нескорожена Г.Д.
1625–1800 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лб, Крамаренко В.Ю.
ІІ Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лб, Нескорожена Г.Д.
Середа 1025–1200 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лб, Крамаренко В.Ю.
ІІ Лакофарбові покриття функціонального призначення Лб, Крамаренко В.Ю.
1235–1410 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лб, Крамаренко В.Ю.
ІІ Лакофарбові покриття функціонального призначення Лб, Крамаренко В.Ю.
1430–1605 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Пз, Крамаренко В.Ю.
ІІ Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лб, Нескорожена Г.Д.
1625–1800 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Пз, Крамаренко В.Ю.
ІІ Функціональні добавки в технології лакофарбових матеріалів та покрить Лб, Нескорожена Г.Д.
Четвер 830–1005 І Організація, менеджмент виробництва та управління стартап проектами Лк  Попов М.А.
ІІ Організація, менеджмент виробництва та управління стартап проектами Пз Попов М.А.
1025–1200   Екологічно повноцінні лакофарбові матеріали Лк, Нескорожена Г.Д.
1235–1410 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лк, Крамаренко В.Ю.
ІІ Лакофарбові покриття функціонального призначення Лк, Крамаренко В.Ю.
1430–1605 І Хімія та технологія лакофарбових покрить Лк, Крамаренко В.Ю.
ІІ Лакофарбові покриття функціонального призначення Лк, Крамаренко В.Ю.

Розклад навчальних занять аспірантів (гр. А-0-161)

Дисципліна вільного вибору аспірантів зі спеціальності (вид занять, години) Викладач Аудиторія та час проведення занять
Шляхи оптимізації складу композиційних полімерних матеріалів
(лекція, 20 годин;
лаб. 30 годин )
доц. Крамаренко В.Ю. Середа

10.25 Лк; 12.35 Лб;

Вівторок

12.35 Лб

(І-тиждень)

Теоретичні підходи до прогнозування властивостей полімерів та композиційних матеріалів на їх основі

(лекція, 30 годин;

практ. зан. 20 годин)

Середа

14.30 Лк; 16.25 Лб;

Вівторок

12.35 Лк

(ІІ-тиждень)