Дисципліни загальної підготовки що викладаються на кафедрі

Розклад навчальний занять з органічної хімії, біохімії та мікробіології для академічних груп ННІХТІ

для студентів заочної форми навчання

 Настановні заняття з дисципліни «Органічна хімія ч.2» відбудуться 18.06.2022 (субота) о 10.25.

Викладач: Мельник Ігор Іванович

ihor.melnyk@khpi.edu.ua; IIMELNIKII@gmail.com

Посилання для підключення:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRjMzJlM2EtMGRhNy00ZmFlLWE4OTUtZWU2OTQ3MTM2NWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%2289ed7e94-48cc-4e68-8460-343010935696%22%7d

Завідуючий кафедрою проф. Циганков Олександр Валерійович

oleksandr.tyhankov@khpi.edu.ua; 0663946760 (Viber/Telegram)

(також можна звертатися, якщо виникнуть питання)