Випускні спеціальності та спеціалізації

Освіта на кафедрі здійснюється за спеціальністю 161 «Хімічні технології інженерія» та за освітньої програми «Хімічні технології інженерія» яка є базовою для хімічної промисловості України.
Навчання за цією програмою дає можливість вивчати способи і процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.

Спеціалізація (конкурсна пропозиція) – 161.07 “Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить”

Характеристика спеціалізації:
Єдина спеціалізація в Україні, за якою відбувається універсальна класична та сучасна підготовка фахівців у сфері технологій виробництва полімерів (основної складової лакофарбових матеріалів); у сфері технологій виробництва лакофарбових матеріалів; у сфері технологій одержання захисно-декоративних полімерних покрить.

Лакофарбова промисловість є реальним сектором економіки України та провідною частиною хімічної промисловості, яка перебуває в стані постійного розвитку.

Фахові знання, які надає спеціалізація, є поєднанням класичних та сучасних світових тенденцій розвитку хімічних технологій, що забезпечує широку можливість працевлаштування. Протягом навчання індивідуальний та інтерактивний підхід до кожного студента (з урахуванням їх особистих інтересів) з метою формування здатностей прогнозування властивостей полімерних матеріалів і покрить та застосуванням новітніх екологічних технологій у виробництві; додаткова можливість займатися науково-дослідною роботою в сфері органічної та біохімії; практика на провідних підприємствах із сертифікованими лабораторіями з можливістю дуальної форми освіти.

Перспективне працевлаштування:
На підприємствах із виробництва лакофарбової продукції (більш 200 в Україні);
На підприємствах, що пов’язані з одержанням захисно-декоративних полімерних покрить у сфері таких технологій: оздоблення і дизайн у будівництві та архітектурі з застосуванням сучасних технологій декорування; одержання захисно-декоративних покрить із застосуванням сучасних технологій фарбування у машино-,турбіно-, літакобудуванні, електротехнічній та меблевій промисловості.
На підприємствах поліграфічної промисловості з застосуванням технологій високошвидкісного друку;
На станціях технічного обслуговування автомобілів із застосуванням технологій ремонтного фарбування;
У лабораторіях метрологічного контролю та сертифікації;
У чисельних комерційних структурах, що спрямовані на менеджмент лакофарбової продукції;
На чисельних підприємствах малого та середнього бізнесу, що пов’язані з виготовленням та застосуванням полімерних композиційних матеріалів, з виробництвом металевих, дерев’яних та полімерних меблів, вікон, дверей, усіх видів пакувальної продукції тощо.