Про кафедру

 

Кафедра органічної хімії не була профільною  в НТУ “ХПІ”. Велика частина курсових і дипломних проектів виконувалася на випускових технологічних кафедрах, що характерно і для теперішнього часу, проте дослідження в галузі органічної хімії, що проводяться в стінах кафедри органічної хімії, наукові роботи, підручники та навчальнометодичні розробки по праву є гордістю вітчизняної хімічної науки.

У вересні 2018 року керівництвом НТУ ХПІ було прийнято рішення щодо об’єднання кафедри органічної хімії з кафедрою лакофарбових матеріалів і покриттів яка є випускова (профільна).

На кафедрі співробітникамі-науковцями та викладачами було розгорнуто новий науковий напрямок по розробці та впровадженню у виробництво екологічно чистих лакофарбових матеріалів і олігомерів багатофункціонального призначення.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється з 1956 р.