Практика бакалаврів денної форми навчання (гр. ХТ-118е)

З 16.05.22 починається переддипломна практика
Бажаємо успіхів!